26.08.2020
Plāno attīstīt Dabas un tehnoloģiju parka URDA infrastruktūru

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” vides izglītības realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” notiek aktīva gatavošanās jaunajam mācību gadam. Ir saņemta mācību programmas licence, izstrādāts nodarbību plāns, kā arī notiek darbs pie mācību infrastruktūras attīstības projekta pie URDAS atrodošos mežos.

 

Uzņēmumam rūp apkārtējās vides tīrība un ilgtspējīga attīstība, saglabājot dabas resursus nākamajām paaudzēm. Klātienes nodarbības URDĀ notiek gan mācību klasē, gan laboratorijā, gan iepazīstot Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” infrastruktūru, gan dabas takās, apgūstot zināšanas par vidi dabas saudzēšanai, turklāt to darot praktiski, pētot un izzinot.

 

Lai sniegtu arvien plašākas zināšanas ar reāliem piemēriem un atbildot uz interesentu “Kāpēc?”, plānots paplašināt mācību vides infrastruktūru, paplašinot dabas taku un izveidojot jaunas laipas, kas ved cauri mācību objektiem. Jau šobrīd URDAS dabas takā ir iespēja iepazīt dabu un tās daudzveidību. Takas jaunā daļa un laipas dos iespēju dažādu vecumu interesentiem apskatīt izkoptus un brīvi augošus meža masīvus, uzzināt par koku augšanas intensitāti dažādos apstākļos, kopumā redzēt labo praksi meža apsaimniekošanā.

 

Infrastruktūras attīstības projekta konsultants, mežu eksperts, profesors Dagnis Dubrovskis norāda: “Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” infrastruktūras attīstības projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un paradumu maiņu par vides aizsardzības un ilgtspējīgas atjaunojamo resursu apsaimniekošanas jautājumiem. Plānotajās meža izglītības takās tiks demonstrēti ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi. Tajās tiks izvietoti objekti, kuri palīdzēs skaidrot mežkopības principus, meža atjaunošanas un kopšanas nozīmi. Perspektīvā plānots attīstīt kvalifikācijas paaugstināšanas programmu skolotājiem, izveidot mūžizglītības programmu dažādām interešu grupām, tostarp mežu īpašniekiem un pašvaldību darbiniekiem.”

 

Jaunā infrastruktūras objekta izveidei šobrīd izsludināta meža ciršanas un kopšanas izsole, par kuru informācija pieejama uzņēmuma mājas lapā sadaļā “Iepirkumi” http://www.zaao.lv/lv/iepirkumi/sia-zaao-piederoso-cirsmu-izsole

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.