21.03.2016
Publiskots pašvaldību uzņēmuma SIA “ZAAO”  2015.gada nefinanšu ziņojums

 

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojis un publiskojis 2015.gada nefinanšu ziņojumu. Ziņojumā iekļauts vadības ziņojums, uzņēmuma raksturojums, gada svarīgākie notikumi, kā arī informācija par meitas uzņēmumu “ZAAO Enerģija” un darbības plāniem 2016.gadā.

 

Par prioritāti 2015.gadā SIA ZAAO izvirzīja vēl augstāka klientu apkalpošanas kvalitātes līmeņa sasniegšanu. Tika izstrādāti vairāki iekšējie dokumenti, organizētas regulāras apmācības EKO laukumu pārziņiem un speciālistiem, atkritumu vedēju vadītājiem un atkritumu savācējiem, kā arī biroja darbiniekiem.

 

Investēts infrastruktūras attīstībā, sabiedrības izglītošanas pasākumos, lai piedāvātie pakalpojumi būtu ne tikai ērti pieejami, bet arī izprotami, un veicinātu vides ilgtspējīgu rīcību.

 

Pērnajā gadā turpināta reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) “Daibe” attīstība, piesaistot ārējo finansējumu no Norvēģu finanšu instrumenta programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”. Projekta ietvaros aizvadītajā gada uzsākta tehnoloģiju uzlabošana un jaunu darbavietu radīšana. RAAC “Daibe” 2015.gadā nodrošināta nepārtraukta poligona biogāzes ieguve no atkritumu noglabāšanas krātuvēm un tās izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā.

 

Uzņēmums turpinājis dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem. ZAAO veicis vairākus darbības pašvērtējumus, kā arī saņēmis sadarbības partneru novērtējumu, piemēram, Valsts vides dienests novērtēja ZAAO kā labāko no 2500 uzņēmumiem un piešķīra “Zaļās izcilības balvu”. Arī klienti, darbinieki, īpašnieki un sadarbības partneri tika uzrunāti uzņēmuma izvērtēšanai. Sadarbības novērtējums ir ļoti augsts - 91.5% no aptaujātajiem klientiem to ir novērtējuši kā labu.

 

Pārskata gads noslēdzies ar pozitīvu finanšu rezultātu, kas sasniegts pateicoties efektīvākai ražošanas resursu izmantošanai, ražošanas procesu un pārvaldes izmaksu optimizācijai, kā arī loģistikas sistēmas pilnveidošanai.

 

2016.gadā turpināsies darbs pie projektiem, kuru mērķis ir uzlabot atkritumu pārstrādes iespējas un resursu atgriešanu apritē.

 

Uz labiem darbiem vides jomā ZAAO aicina arī citus vidzemniekus, izsludinot iniciatīvu “Cilvēkam un videi”. Iniciatīvas mērķis ir apvienot kopīgu darbu, spēku un gudrību, lai līdz mūsu valsts simtgadei dāvātu Vidzemei un Latvijai 100 godprātīgi paveiktus darbus vides jomā.

 

Ar “Nefinanšu ziņojuma 2015” pilnu tekstu elektroniskā formā iespējams iepazīties uzņēmuma mājas lapā sadaļā “Par mums”.

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.