26.11.2015
Sākas tehniski radošo darbnīcu tūre pa Latviju

Šodien, 17.novembrī, uzsākusies lielākā tehniski radošo darbnīcu tūre pa Latvijas skolām. Tūres ietvaros, kas ilgs līdz pat nākamā gada pavasarim, tehniski radošās darbnīcas notiks 70 skolās visos piecos Latvijas reģionos. Vislatvijas tūres tēma ir klimata pārmaiņas, par kurām caur praktisku darbošanos un spēļu spēlēšanu vairāk uzzinās 4000 Latvijas vidusskolēnu.

 

 Tehniski radošo darbnīcu tūre tiek realizēt projekta „Zaļā misija: klimats” ietvaros, un tās ieviesēja ir SIA „Aspired” – uzņēmums, kas tehniski radošo darbnīcu tirgū Latvijā un ārpus tās darbojas jau 3 gadus. Šī projekta ietvaros uzņēmums pilnībā izstrādājis trīs jaunas tehniski radošās darbnīcas tieši par klimata pārmaiņām.

 

Pirmā no tehniski radošajām darbnīcām stāsta par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnīca veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomus, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas rada klimata pārmaiņas. Savukārt, trešā darbnīca ļauj izprast dažādus pasākumus, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. Tehniski radošo darbnīcu dalībnieki un pedagogi iegūs arī īpaši izstrādātu informatīvu bukletu jauniešiem par klimata pārmaiņām.

 

Vairāk par tehniski radošajām darbnīcām stāsta projekta vadītāja Ginta Galiņa: „Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem būs iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam seko praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē”.

 

Visas tehniski radošās darbnīcas ir vairākkārt testētas gan pašu izstrādātāju vidū, gan mērķauditorijā. Testēšana ļāvusi radīt vidusskolēniem piemērotas un interesantas tehniski radošās darbnīcas, kuras turpmākajos piecos mēnešos iepazīs skolēni visā Latvijā. Testēšanas laikā vidusskolēni dalījās savos iespaidos, vērtēja aktivitātes, izteica komentārus un ieteikumus, kas SIA „Aspired” ļāva tās pilnveidot. Skolēni atzina, ka piedalīšanās tehniski radošajās darbnīcās bija aizraujoša un ļāva pilnībā izprast klimata pārmaiņu problēmas aktualitāti.

 

Lai piedalītos tehniski radošajās darbnīcās, Latvijas skolas tika aicinātas pieteikt savu dalību. Aktīvākās skolas jau ir iekļautas apmeklējamo izglītības iestāžu sarakstā, un SIA „Aspired” tehniski radošo darbnīcu komanda uz tām dosies laika periodā no šī gada novembra līdz pat 2016.gada aprīlim.

 

Projekta „Zaļā misija: klimats” mērķis ir, palielinot projektā iesaistīto partneru zināšanas un kapacitāti, pārņemot ārvalstu pieredzi, kā arī integrējot un izmantojot alternatīvās izglītības pieejas un metodes, izglītot, informēt un veicināt Latvijas vidusskolēnu, dabaszinātņu pedagogu, Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu, Latvijas izglītības pārvalžu izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām, lai veicinātu to iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un politikas pasākumu, kuri ir saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, īstenošanā.                                       

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2016.gada 30.aprīlim. Projekta kopējās izmaksas ir 189 403,00 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 166 035,00 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 23 368,00,00 EUR.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.