05.02.2015
VID EDS lietotājiem jānorāda aktuālas e-pasta adreses

Lai Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) lietotāji laicīgi saņemtu informāciju par VID nosūtītajiem elektroniskajiem dokumentiem, tajā skaitā, administratīvajiem aktiem, aicinām EDS lietotājus pārliecināties, vai EDS sadaļā „Sarakste ar VID” norādītā elektroniskā pasta adrese ir aktuāla un tiek ikdienā izmantota.

Lai padarītu ērtāku un paātrinātu VID un nodokļu maksātāju komunikāciju, jau kopš 2013.gada 2.maija VID saziņa ar nodokļu maksātājiem, kuri ir EDS lietotāji, notiek vēl operatīvāk – elektroniski. Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājam elektroniski tiek nosūtīti VID izdotie administratīvie akti, VID lēmumi un cita veida informatīvie paziņojumi, piemēram brīdinājumi par nodokļu nomaksu, brīdinājumi par nodokļu deklarāciju iesniegšanu, brīdinājumi par saimnieciskās darbības apturēšanu, brīdinājumi par izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra u.c. dokumenti.

Vēršam uzmanību, ka vienlaikus ar minēto dokumentu nosūtīšanu EDS, uz nodokļu maksātāja uzrādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums par to, ka ir saņemts jauns sūtījums EDS.

Diemžēl nodokļu maksātāji, kuri EDS lieto neregulāri un kuru EDS sadaļā „Sarakste ar VID” norādītā e-pasta adrese nav aktuāla un ikdienā netiek izmantota, par VID sūtītajiem administratīvajiem aktiem uzzina novēloti un tādējādi nereaģē uz tiem VID noteiktajos termiņos[1].

Nodokļu maksātājiem laicīgi neiepazīstoties ar VID nosūtītajiem dokumentiem, var iestāties negatīvas sekas, piemēram, palielinās nokavējuma nauda, tiek apturēta saimnieciskā darbība, Nodokļu maksātājs tiek izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma par nesadarbošanos ar nodokļu administrāciju.

Lai izvairītos no šādām situācijām un to radītajām negatīvajām sekām, lūdzam pievērst uzmanību EDS sadaļā „Sarakste ar VID” norādītajai saziņas e-pasta adresei (minētā e-pasta adrese ir redzama EDS sadaļas „Sarakste ar VID” augšdaļā, labajā pusē) un nepieciešamības gadījumā tās vietā norādīt aktuālo e-pasta adresi.

VID atgādina, ka ikviens var kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID, bet izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Plašāka informācija par VID EDS pieejama VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma”. Aicinām arī VID mājaslapā pieteikties VID jaunumiem un saņemt informāciju par EDS jaunākajām iespējām savā e-pastā.

 Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa[1] Administratīvais  akts uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā ievietošanas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.