18.02.2015
Vidzemes plānošanas reģions uzsāk diskusijas ar pašvaldībām par deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu

Tā kā aktīvi uz apstiprināšanu tiek virzīti Ministru kabineta noteikumi par deinstitucionalizācijas (DI) procesu, Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis diskusijas ar pašvaldībām, lai noskaidrotu to nostāju un vēlmes saistībā ar projektu, kurā pašvaldībām būs iespēja caur plānošanas reģionu saņemt finansējumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī investīcijām infrastruktūrā. Uz šīm diskusijām tiek aicināti pašvaldību vadītāji, sociālie dienesti un sociālo pakalpojumu sniedzēji (NVO), lai pārrunātu, vai pašvaldībām ir vēlme iesaistīties projektā, kā arī, kādus pakalpojumus pašvaldībā varētu piedāvāt.

17. februārī ir aizvadīta pirmā tikšanās ar Cēsu, Priekuļu un Amatas pašvaldību pārstāvjiem, kur sociālie dienesti izrādīja interesi par finansējuma piesaistīšanu, īstenojot DI projektu.

Otrā tikšanās plānota 19. februārī ar Rūjienas, Naukšēnu un Mazsalacas pašvaldību pārstāvjiem.

Nākamajā nedēļā plānota tikšanās ar Gulbeni, Alūksni un Api, savukārt ar pārējām Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām diskusijas norisināsies jau tuvākajā laikā.

Papildus informācija: Ineta Puriņa, Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, Mob.: 26382820, E-pasts: ineta[punkts]purina[uz]vidzeme[punkts]lvwww.vidzeme.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.