07.12.2015
Vidzemes slimnīca atzīmē 40 gadu jubileju

Sirsnīgā noskaņā, vizuāli krāšņā noformējumā, saviesīgās sarunās, raibumraibu atmiņu stāstos un laba vēlējumos, klātesot bijušajiem darbiniekiem, kolēģiem no citām slimnīcām, ģimenes ārstiem  un sadarbības partneriem, izskanējis Vidzemes slimnīcas 40. dzimšanas dienas sarīkojums.

 

Pasākumā īpaši tika godināti tie darbinieki, kuru darba mūžs vairāk nekā četrdesmit gadus pavadīts Vidzemes slimnīcā.

 

Veselības ministrijas Atzinības raksts  par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nozarē piešķirts ārstēm anestezioloģēm reanimatoloģēm Ilgai Astrīdai Mežalei un Gunai Liepiņai un ārstei pediatrei Elmai Nelijai Šmitei. Veselības ministrijas Pateicības raksts par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nozarē piešķirts ārstei otolaringoloģei Inārai Jansonei, ārstei oftalmoloģei Veltai Zušmanei, ārstei dermatoloģei Aleksandrinai Dravai, ārstam radiologam diagnostam Jānim Jansonam un ārstam anesteziologam reanimatologam Voldemāram Allikam.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības Pateicība par ilggadēju, nozīmīgu un nesavtīgu darbu slimnīcas darbības nodrošināšanā un izaugsmē piešķirta ārstei neiroloģei Benitai Zeltiņai, ārstam ķirurgam Uldim Rolandam Kupčam, ārstam ķirurgam Andrejam  Blumbergam, infektoloģijas māsai Ilgai Šmitei, virsmāsai Pārslai Sippo, ambulatorās medicīnas māsai Inārai Rasai,  ķirurģijas māsai Cecīlijai Mogutovai, transfuzioloģijas māsai Vivitai Ločmelei, intensīvās terapijas un anestēzijas māsai Valdai Kvietiņai, terapijas māsai Gundegai Kreilei, radiologa asistentei Ļubovai Kļaviņai, bērnu māsai Edītei Kitnerei, biomedicīnas laborantei Līnai Kavelīrei, personāla speciālistei Mārītei Kandavniecei, administratorei Tatjanai Grigorjevai, medicīnas māsai Irinai Geraņinai, virsmāsai Anitai Budkēvicai, medicīnas māsai  Regīnai Zeļenkovai, biomedicīnas laborantei  Silvijai Bērziņai un medicīnas māsai Antrai Bergmanei.

 

Ar Valkas novada domes  Pateicību par nozīmīgu un nesavtīgu darbu Vidzemes slimnīcas darbības nodrošināšanā un izaugsmē apbalvota vecmāte Zinta Aleksejeva un medicīnas māsa Rasma Dapkuna.

 

Vidzemes slimnīcas Atzinības raksts par ilggadīgu un nozīmīgu darbu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” piešķirts  ārstei infektoloģei Anitai Grabei, virtuves noliktavas pārzinei Elitai Šulmeistarei un pavārei Annai Petrovai.

 

Jubilāri sveikt bija ieradušies Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors (un bijušais Valmieras slimnīcas ārsts)  Ēriks Miķītis, daudzi slimnīcu vadītāji, sadarbības partneri, bijušo slimnīcas vadītāju, viņu vietnieku un virsmāsu grupa, medicīnas kompāniju un banku pārstāvji, ģimenes ārsti no Valmieras un Valkas.

 

Pasākuma vadītājas Gundegas Skudriņas aicinātas, savus novēlējumus jubilārei teica viena no ilggadīgajām ārstēm dr. Zenta Damberga un viena no visjaunākajām darbiniecēm – medicīnas māsa Amanda Kreile, kura Vidzemes slimnīcā strādā vien trīs mēnešus.

 

Sarīkojuma viesiem pirmajiem tika prezentēts slimnīcas jaunais logo mūsdienīgā dizainā, zilā un sudraba krāsā, kā arī pirmajiem bija iespēja iepazīties ar jubilejas avīzi ar slimnīcas 40 gadu vēstures svarīgāko notikumu aprakstiem un fotoattēliem.

 

Telpu noformējumā katra no slimnīcas vēstures četrām desmitgadēm tika iekrāsota atšķirīgi – sarkana, oranža,violeta un balta. Atbilstīgi mainījās gaismas, skatuves dekorācijas, dejotājas tērpi. Par cienastu gādāja pavārs Valters Zirdziņš ar saviem kolēģiem un slimnīcas kafejnīcas “Pie Doka” darbinieces.

Sarīkojuma muzikālo noformējumu un lustīgu dejošanu nodrošināja MC orķestris, solistes Vineta Elksne un Karīna Tropa, un mūziķis Ingus Ulmanis.

 

“Pirmie četrdesmit godam nosvinēti”, atzīst Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, “un, spriežot pēc dalībnieku atsauksmēm, pasākums patiešām bija izdevies. Tā saturs un norise bija sava veida attiecību sakārtošana ar pagātni, ar slimnīcas tapšanu un izaugsmi līdz šodienas līmenim. Mūsu uzdevums – turpināt labi iesākto un darīt visu, lai piepildītu slimīcas jauno misiju:  “Esam drošākais atbalsts Jūsu veselībai Vidzemē!””

 

Vidzemes slimnīcas vārdā paldies visiem sarīkojuma organizatoriem, dalībniekiem, darbiniekiem un viesiem, visiem, kuru klātbūtne radīja jaukas emocijas un satikšanās prieku. Īpaša pateicība par nesavtīgi sniegto palīdzību Valmieras Kultūras centram, Valmieras Valsts ģimnāzijai, Valkas novada domei, Pārgaujas novada pašvaldībai, uzņēmumiem “Valmiermuižas alus”, “Jaunā saule” un “Elīnas zieds”!”

 

Kopīgiem spēkiem jubilejas torte izdekorēta. Attēlā (no kreisās): Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas galvenā māsa Antra Kupriša, Vidzemes slimnīcas ārstnieciskā direktore Inga Ozoliņa, Vidzemes slimnīcas valdes locekle Guna Poikāne un valdes loceklis Ventis Beķeris, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētāja un Stradiņa slimnīcas valdes locekle Anda Čakša, Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons, Valsts Asins donoru centra direktore Iveta Ozoliņa, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktors Ēriks Miķītis

 

Teksts – Benita Brila, Vidzemes slimnīca

Foto – Antis Lūsa

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.