Valkas novadā konsultāciju un pirmo nepieciešamo palīdzību bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu var saņemt Sociālajā dienestā Rūjienas ielā 3D, Valkā pie sociālās darbinieces Zanes Zariņas. Pieņemšanas laiki: pirmdienās un otrdienās  8-30 - 12 00     13 00 - 16 30.   Mobilais ...

21.09.2016

  Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus tajās pašvaldībās*, kurās bērnam deklarēta dzīvesvieta.   Piedāvātie pakalpojumi:   sociālās aprūpes pakalpojums “atelpas ...

12.09.2016

Sakarā ar mācībām Latvijas Kristīgās akadēmijas Maģistra programmā sociālā darbiniece Liene Pieče apmeklētājus Kārķu pagasta pārvaldē nepieņems:   2016.gada 16. un 23. septembrī; 7. un 21. oktobrī; 4. un 25. novembrī; 9. decembrī, 2017.gada 6. un 20. janvārī.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Nepieciešamības ...

09.09.2016

  Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei EUR 15.00 ir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases izglītojamie. Pabalstu var pieprasīt vienreiz kalendārajā gadā, laikā no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.   Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu mācību ...

11.08.2016

Zvārtavas pagasta pārvaldē sociālais darbinieks apmeklētājus pieņems 8., 15. un 22.septembrī no plkst. 9 00 līdz 13 00. Par turpmākajiem pieņemšanas laikiem tiks sniegta informācija septembra pēdējā nedēļā.   Sākot ar š.g. septembri un turpmāk Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D sociālā darbiniece ...

11.07.2016
05.07.2016

Labklājības ministrijas (LM) parlamentārā sekretāre Karina Korna trešdien, 8. jūnijā, jau 24 uzņēmumiem pasniedza apstiprinājumu par Ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšanu.   Statusu ieguvušie uzņēmumi saņēma īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā  īsteno ģimenei draudzīgu ...

08.06.2016

No 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 30.novembrim sociālās darbinieces Evita Bašķe un Zane Zariņa apmeklētājus sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D pieņems pirmdienās un otrdienās no 8 30 – 12 00 un no 13 00 – 16 30.   Sociālā darbiniece Valkā Zane Zariņa atvaļinājumā no 2016.gada 1.jūnija līdz ...

30.05.2016

Valkas novada Vijciema pagastā bāriņtiesas darbinieks pieņems iedzīvotājus                 Pirmdienās no plkst 9.00- 13.00                 Piektdienās no plkst.12.00-16.00 Valkas novada Zvārtavas ...

16.05.2016

Valkas novada sociālā dienesta darbinieki  1.jūnijā dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Beverīnas novadu, kā arī apmeklēs biedrību "Ģimenes šūpulis" (mājas lapa: http://www.gimenes-supulis.lv/).   Steidzamos gadījumos lūdzu zvanīt 29452453 vai 28687967.   Savukārt 3.jūnijā Valkas novada sociālais dienests ...

09.05.2016