15.02.2019
Atzinīgi novērtē valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rindas centralizēšanu

Nacionālais veselības dienests (NVD) pagājušā gada nogalē veica aptauju par apmierinātību ar valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu. Aptaujā noskaidrots, ka teju visas aptaujātās sievietes, kurām veikta valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana, atzinīgi novērtē centralizētas rindas ieviešanu, kas ievērojami ātrāk ļauj uzsākt medicīniskās apaugļošanas procedūru par valsts budžeta līdzekļiem.

 

Aptaujā arī noskaidrots, ka trešdaļai sieviešu pēc uzaicinājuma vēstules uz procedūru saņemšanas izdevies pieteikt vizīti sev vēlamajā ārstniecības iestādē sevis izvēlētā laikā, savukārt ceturtajai daļai sieviešu pirmsprocedūras vizīte pie speciālista notikusi pat 10 dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža. Savukārt pārējām respondentēm pirmsprocedūras vizīti izdevies veikt aptuveni mēneša laikā.

 

Vienlaikus aptaujas rezultāti uzrāda, ka lielākā daļa aptaujāto sieviešu ir apmierinātas un atzinīgi novērtē sevis izvēlētās ārstniecības iestādes, kurā tika veikta valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūra, pakalpojumus, kā arī iestādes sniegto informāciju par pašu procedūru, tajā skaitā riskiem, blaknēm un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

 

Tāpat aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka teju 90 % aptaujāto sieviešu uzaicinājuma vēstuli, kurā aprakstīti veicamie soļi procedūras uzsākšanai, vērtē kā skaidri saprotamu.

 

Valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas programma tiek īstenota jau kopš 2012. gada, un tās rezultātā kopā notikušas 1456 dzemdības, savukārt 2018. gadā – vairāk nekā 240 dzemdības.*

 

Jau ziņots, ka no 2018. gada tika ieviesta centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai, kas nozīmē, ka vienotu rindu uztur NVD, savukārt paciente, piesakoties rindā uz pakalpojumu, to var saņemt jebkurā no sešām ārstniecības iestādēm, un pakalpojuma apmaksa tiek veikta atbilstoši principam “nauda seko pacientam”. Ja iepriekš rindā uz pakalpojumu bija jāgaida vidēji divarpus gadi, tad šobrīd vidējais gaidīšanas laiks ir samazinājies vidēji līdz 10 mēnešiem.

 

Izvērtējot 2018. gada medicīniskās apaugļošanas klīniku speciālistu sniegtos datus, ir secināts, ka veiksmīgs medicīniskās apaugļošanas procedūras rezultāts Latvijā ir 45 % gadījumu. Salīdzinot šo rādītāju ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, piemēram, Lielbritāniju, tas vērtējams kā ļoti augsts rādītājs.

 

Lai uzlabotu pakalpojuma saņemšanas kvalitāti un pieejamību, NVD ir būtisks ikvienas sievietes viedoklis, tāpēc gadījumos, ja sievietēm, kuras jau saņēmušas vai joprojām gaida rindā uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, radušās kādas neskaidrības vai ierosinājumi par valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, NVD aicina ziņot, rakstot uz e-pastu info@vmnvd.gov.lv.

 

*Notikušo dzemdību skaits varētu būt lielāks, jo sievietēm pēc 35 gadu vecuma iespējams veikt arī divu embriju transfēru. Turklāt apkopotie dati neietver informāciju arī par maksas dzemdību palīdzības sniegšanas gadījumiem un dzemdībām, kas notikušas ārpus Latvijas, ja sievietei ir veikta valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana.

 

Informāciju sagatavoja:                                                                          

Agnese Jasenoviča

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67043787

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.