25.09.2014
Mazpulki pulcēsies Rudens forumā

1929.gadā savu darbību uzsāka Latvijas Mazpulku organizācija, kas ir lielākā un pieredzes bagātākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā. Šodien mēs lepojamies ar 125 aktīviem klubiem, kuros ik nedēļu notiek aktīva darbība. Mūsu ikgadējie pasākumi vieno simtiem jauniešu no visas Latvijas. Šī organizācija senas vērtības un ilgus gadus krāto pieredzi papildina ar mūsdienīgām neformālās izglītības metodēm, lai pilnvērtīgi attīstītu bērnu un jauniešu prasmes, zināšanas, darba un zemes mīlestību.

 

Atzīmējot Latvijas Mazpulku 85.jubileju, 2014.gads mazpulkos norit kā „Labo darbu gads”. Kā zināms, mazpulku darba un dzīves pamats kopš pirmo 4H Club nodibināšanas ASV ir ass prāts, čaklas rokas, silta sirds un laba veselība, un šīgada mazpulku darbība norit pēc sava īpašā kalendāra, uzmanību veltot šīm pamatvērtībām.

 

Valkas novada 4 mazpulki, kas darbojas  Ērģemē, Kārķos, Valkā, Vijciemā, arī aizvadījuši ražīgu un saistošiem notikumiem bagātu darba sezonu. Kārķēnieši audzē trušus, pupiņas, rūpējas par savu skolas ābeļdārzu un bišu dravu, ir aktīvi Ekoskolu programmas īstenotāji. Ērģemes mazpulkā šajā sezonā – paaudžu maiņa, daudziem šis bija pirmais mazpulka  dalībnieka gads. Vijciema mazpulcēnu projektu  tēmu izvēles topā ir Sliekkomposta BioEC piedāvātajam projektam „Mans dzīvais dārzs”, kuru īstenojot mazpulcēni audzē un pēta dažādu dārzeņu un puķu augšanas attīstību. Vijciemieši īstenojuši arī dažādus citus projektus. Bet pats svarīgākais – piedaloties Zemkopības ministrijas konkursā „Sējējs 2014”, Vijciema mazpulks saņēmis veicināšanas balvu nominācijā „Rītdienas sējējs – mazpulks”. Valkas mazpulks šogad kopā ar citiem BJC „Mice” pulciņu un klubu dalībniekiem radošā darbā atzīmē arī „Mices” 45 darba gadu jubileju un savu grupas projektu veltījis   „Mices” vides uzlabošanas radošiem darbiem, aktīvai līdzdalībai BJC organizētajos radošajos un vides izglītības konkursos u.c.pasākumos. Rudens ir nozīmīgākais laiks Latvijas Mazpulku darbā – tiek pabeigti gadā īstenotie projekti, izdarīti secinājumi, ir svarīgi ne vien mācīties strādāt, bet arī prast parādīt sava darba rezultātus, salīdzināt tos ar citu mazpulku veikumu, saņemt novērtējumu, just gandarījumu par paveikto.

 

Mūsu novada mazpulcēni 7.oktobrī tiekas Valkā, BJC „Mice” Rudens forumā „Labo darbu gads 2014”, kas  notiks, pateicoties veiksmīgam 11.Valkas mazpulka startam Valkas novada domes kultūras projektu finansēšanas konkursā. Novada mazpulku Rudens forumā piedalīsies visi mazpulcēni, kas veiksmīgi īstenojuši 2014.gada projektus, aicinām arī aktīvāko ģimeņu, pašvaldības pārstāvjus, bijušos mazpulku vadītājus un mazpulcēnus, speciālistus, vietējo sabiedrību. Pēc tam mazpulcēnus gaida gada svarīgākais notikums - Vidzemes reģionālais forums, kas  notiks 18.oktobrī Salacgrīvas novada Liepupē.

 

Silvija Dorša, 11.Valkas mazpulka vadītāja, novada mazpulku darba koordinatore.

 

FORUMA PROGRAMMA

12.00 – 12.30     Reģistrācija Darbu izstādes iekārtošana Kopīgas instalācijas „Mazpulkiem 85” veidošana

12.30 – 13.00    Foruma atklāšana: domes un biedrības vadības uzrunas, bijušo mazpulku vadītāju sveikšana, pateicība aktīvajām ģimenēm, kopīgs foto

13.00 – 14.30 projektu prezentācijas pa grupām

14.30 – 16.00 mazpulcēniem  - ekskursija „Tas notiek Valkā” mazpulku vadītājiem „Mirklis pie kamīna”

16.00 – 16.30    launags

16.30 – 17.30 „Labo darbu gada” ražas vētīšana:

prezentāciju rezultāti, veiksmīgāko  projektu uzteikšana,

„Gaismas ceļš mazpulkiem”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.