19.02.2015
Mazpulki tiekas konferencē „Augsim Latvijai!”

13.februārī Rīgā, kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Latvijas Mazpulku ikgadējā  konference „Augsim Latvijai”. Konferences darbā piedalījās nedaudz virs 200 dalībnieku. Viņu vidū bija arī Valkas novada mazpulku vadītāji un mazpulku dalībnieku pārstāvji no Valkas, Ērģemes, Kārķiem un Vijciema,kā arī Smiltenes novada Bilskas, Blomes, Palsmanes un Variņiem.

 

Ierodoties Ziemeļblāzmā,  visi varēja iepazīties ar  mazpulku  izveidotajiem plakātiem „Mazpulku labais darba gads” un mazpulku atbalstītāju Spodras un Volda Purviņu fotoizstādi „Dievs. Daba. Darbs”.

 

Konferenci ar uzrunu atklāja mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, īpašu prieku paužot par to, ka 2014.gadā biedrību papildinājuši desmit jauni mazpulki.

 

 Visi vienojās Latvijas Mazpulku himnas izpildījumā.

 

Sekoja  LR Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles un  Saeimas deputāta, Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētāja Augusta Brigmaņa uzrunas un laba vēlējumi.

 

Izsmeļoša, interesanta un labi saprotama bija LM p adomes priekšsēdētājas Randas Mednes prezentācija par biedrības veikumu 2014. gadā. R.Medne uzsvēra, ka mazpulcēniem ir svarīgi padarīt labi katru darbiņu,  augt Latvijai ar izpratni par demokrātiju, valstiskumu,  ar latviešu pašapziņu, rūpējoties par tīru vidi un sakoptiem Latvijas laukiem. Liela loma biedrības saliedēšanā un izaugsmē ir iedvesmas braucieniem, semināriem, sporta spēlēm, nometnēm, Rudens darba forumiem. Mazpulcēni un viņu vadītāji ir labi dabas vērotāji - projektā gadalaiki.lv saņemti 1200 novērojumu.

 

Mazpulku labi padarīto darbu apstiprināja sadarbības partneri. Ar mazpulcēnu projekta „Audzēsim Latvijas cūku pupas!” rezultātiem  iepazīstināja SIA "Pūres dārzkopības pētījumu centrs” pētniece Solvita Zeipiņa. Viņa uzsvēra, ka pētījuma centrs pavairos un pētīs 47 mazpulcēnu apzinātās un izaudzētās cūku pupu šķirnes.

 

Mazpulku projektu koordinatore Zane Šteinberga uzsvēra, ka  projektā  “Mans dzīvais dārzs” piedalījušies 266 mazpulcēni, izlietojot 1330 litru  sliekkomposta BioEC,  salīdzinot dažādu kultūru audzēšanu ar un bez tā.

 

Mārīte Demena no z/s „Ezerkauliņi” saldas balvas pasniedza čaklākajiem dārzeņu audzētājiem Latvijas tirgum.

 

Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja InetaFogele apbalvoja čaklākos „Mazpulcēnu trušmīļu skolas” aktīvistus, kuri rezultatīvi piedalījušies lielajās valsts izstādēs.

 

Grāmatvedības pārskatu sniedza mazpulku grāmatvede Aija Rusiņa.Par „Ziemeļblāzmas” celtniecību un tās sponsoru Augustu Dombrovski stāstīja  LM  padomes priekšsēdētāja vietniece Ilze Kļava. Avīzes „Mazpulks” redaktore Silvija Dorša  apbalvoja tos mazpulkus un vadītājus, kuri pērn visaktīvāk piedalījušies  avīzes veidošanā.

 

Konferences dalībnieki apstiprināja LM padomes ieteikto Statūtu grozījumu, samazinot Mazpulku padomes locekļu skaitu no 15 uz 9.

 

Eiroparlamenta deputāte Iveta Grigule pateicībā par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Latvijas Mazpulku kustības tradīciju glabāšanā, kopšanā un popularizēšanā pasniedza Atzinības rakstus un ielūgumus 2015. gada maija sākumā apmeklēt Briseli 33 mazpulku vadītājiem, kuri mazpulku darbā aizvadījuši  jau vismaz 15 gadus.

 

Ar muzikālu sveicienu uzstājās Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.

 

Pēcpusdienā mazpulku vadītāji strādāja darba grupās” Mazpulku Svinīgais solījums”,  „Mazpulki un sponsori”, „ Idejas mazpulku vadītāju apmācībai”, „ Mazpulki Latvijas Republikas simtgadē”, „ Mazpulku Alumni klubs”, „ Mazpulku loma projektā "Proti un dari"”.

 

Savukārt mazpulcēni darba grupās prezentēja paveikto 2014. gadā, diskutēja par Svinīgā solījuma svētkiem un  izdomāja atraktīvas mazpulku spēles.

 

2015. gadā LM dalībnieki pētīs eksotiskos augus, izpratīs veselīgos ķiplokus, audzēs pārdošanai z/s/"Ezerkauliņi” sarkanos sīpolus, audzēs un pētīs zirņus, strādās pēc savas izvēles pie citām projektu tēmām.

 

2015.gada  Latvijas Mazpulku sporta spēles „Zaļais starts” pavasarī notiks Staļģenē,  Vislatvijas mazpulku nometne „Visu daru es ar prieku!” 20.-24. jūlijā Malnavā, bet reģionālie  Rudens projektu forumi  - Dagdā, Lutriņos. Jēkabpilī un Ilzenē.

 

LM ir izveidojusies  veiksmīga sadarbība ar Ģenerāļu klubu, kopā ar jaunsargiem, vanadzēniem, skautiem un gaidām iesaistoties projektā „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, kura noslēgums šogad notiks 5.- 6. novembrī  Daugavpilī.

 

Iecerēti arī vēl citi interesanti pasākumi: Jauno vadītāju skola, velo ekspedīcijas, vasaras nometnes novados, semināri Saulesdārzā utt.

 

 Tika ievēlēta jaunā Latvijas Mazpulku padome, to vadīt turpinās priekšsēdētāja Randa Medne, viņas vietniece Ilze Kļava un  atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča.

 

Silvija Dorša,

11.Valkas mazpulka vadītāja

S.Doršas, S.un V.Purviņu foto

 

Mazpulki tiekas konferencē „Augsim Latvijai!”
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.