Visu augustu Valkas bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļā apskatāmi biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” dienas aprūpes centra “Valka” klientu radošie darbi izstādē “MĒS ARĪ VARAM…”. Tajā eksponētie darinājumi – dažādās tehnikās apgleznoti trauki, tekstila izstrādājumi, ...

02.08.2022

Sakarā ar profilaktiskiem un apkopes darbiem no 2022. gada 24. maija līdz 2022. gada 15. jūnijam tiks apstādināta SIA ENEFIT POWER & HEAT Valka - Rūjienas ielā 5 koģenerācijas stacija.   Siltumapgāde Valkas pilsētas iedzīvotājiem un sabiedriskajām ēkām tiks nodrošināta no rezerves katlu mājas ...

05.05.2022

Valkas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Labie koki” par liepu koku kopšanas darbiem Valkas pilsētā.   Skaistās liepu alejas Rīgas un Raiņa ielās jau kļuvušas par Valkas pilsētas “vizītkarti”, kas priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Tāpēc šogad paredzēts ...

25.04.2022

Lieldienu zaķa skrējiena laikā, 18. aprīlī, laika posmā no 12:00 - 12:30 autovadītājiem jāpievērš īpaša uzmanība pārvietojoties pa Raiņa, Blaumaņa, Tālavas un Beverīnas ielām. Latvijas - Igaunijas skrējiena laikā, 23. aprīlī, laika posmā no 12:00 - 13:00 jāievēro piesardzība Sēlijas, Latgales un Rīgas ielas ...

11.04.2022

No 21.03. līdz 28.03. A/S "Latvijas valsts meži" veiks pameža kopšanu un koku ciršanas darbus - Valkas pilsētā Ausekļa ielā, zemes kadastra Nr. 94010080556.   Lūdzam ievērot drošību un neapmeklēt cirsmu un pieguļošās mežaudzes darbu izpildes laikā!   Par darbu izpildi atbildīgā persona – ...

22.03.2022

Ar 22.martu SIA “8.CBR” atsāks būvdarbus pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma objektā “Ausekļa iela (posmā no Raiņa ielas līdz Strautu ielai), Valkā pārbūve”.   Būvnieks veiks ceļa apmaļu pamatu sagatavošanu un to uzstādīšanu, kā arī stāvlaukuma izbūvi Ausekļa ielā 4.   Kontaktpersona: ...

17.03.2022

Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa informē, ka sakarā ar sniega kaudžu izvešanu rīt, 1. februārī, transportlīdzekļu satiksmei tiks slēgta Varoņu iela posmā no Tālavas ielas līdz Rūjienas ielai.   Aicinām autovadītājus ievērot izvietotās satiksmes organizācijas ceļa zīmes.   Atvainojamies ...

31.01.2022

Valkā ģimenēm ar bērniem ir pieejami divi bērnu rotaļu laukumi – Beverīnas ielā 2 un Ausekļa ielā 44.   Līdz šim, runājot par šiem rotaļu laukumiem, esam atsaukušies pēc to adresēm vai tuvākajiem objektiem.   Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai radusies ideja, kurā ...

19.01.2022

Turpinot vērienīgo pakomātu tīkla paplašināšanu, uzlabojumi Omniva pakalpojumu pieejamībā veikti arī Valkā, uzstādot jaunu pakomātu. Līdztekus, padarot sūtījumu izņemšanu ērtāku un operatīvāku, Omniva ieviesusi arī jaunumu, kas ļauj vienam sūtījumu saņēmējam visas sev adresētās paciņas izņemt vienā ...

18.01.2022

Informācija slidotavas un slēlpošanas trases izmantošanai: Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem, slidotava darbojas epidemioloģiski drošā vidē ("zaļajā" režīmā) vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, ievērojot  vispārējās un specifiskās epidemioloģiskās ...

30.12.2021

Valkas pilsētas stadionā gar skrējceļa malu ir izveidota 400 metru slēpošanas trasīte klasiskajam stilam. Lai gan sniegs ir ļoti irdens, nepacietīgākie slēpotāji jau var iemēģināt iedzītās sliedes. Tāpat arī ir uzsākti darbi pie trases sagatavošanas pie VJCĢ ēkas Ausekļa ielā un slidotavas Valkas pilsētas stadiona ...

03.12.2021

Aizpagājušajā nedēļā, no iedzīvotājiem tika saņemta informācija, ka 12. novembrī Zāģezera avota (Zāģavota) ūdenim novērota rūsas nokrāsa. Atsaucoties uz iedzīvotāju sniegto informāciju,  Valkas novada pašvaldības pārstāvji veica Zāģavota apsekošanu dabā. Iepriekšminētajā datumā avota ūdens ...

23.11.2021

Sakarā ar Ausekļa ielas būvdarbiem, traucēta piekļūšana SIA “DentaNata” zobārstniecības praksei (Ausekļa iela 1) no Tālavas ielas. Tā vietā zobārstniecības praksei iespējams piekļūt no Raiņa ielas.   Iespēja piekļūt no Tālavas ielas puses tiks atjaunota tuvākajās dienās.       Informāciju ...

12.11.2021

Sakarā ar Ausekļa ielas būvdarbiem, posmā no Smilšu līdz Raiņa ielai, noticis elektrības kabeļu pārrāvums.   Bojājumu rezultātā iepriekš minētajā pilsētas daļā var būt traucēta elektroapgāde un nedarbosies ielu apgaismojums. Līnijas bojājumi tiks novērsti pēc iespējas drīzāk.   Atvainojamies ...

10.11.2021

Ilgstošu lietavu rezultātā, aizvadītājā nedēļas nogalē Valkas pilsētas Ausekļa ielas 6 daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā izveidojās applūdums, izraisot neērtības māju iedzīvotājiem.   Svētdien SIA “Valkas Namsaimnieks” avārijas dienesta darbinieki iespēju robežās situāciju uzlaboja novadot daļu ...

08.11.2021