25.11.2014
Zvārtavas pagasta pašdarbnieku kolektīvi svin 5 gadu jubileju

Pavisam nemanot ir paskrējuši jau 5 gadi, šķiet, vēl nesen mācījāmies pirmo dziesmu, pirmos deju soļus un iestudējām pirmo izrādi. Visi trīs kolektīvi 22.novembrī svinēja savu skaisto jubileju. Pasākums bija izdevies, jo laiks paskrēja nemanāmi. Arī skatītāji ar interesi vēroja visus priekšnesumus, gaidot nākamos, veltot skaļus aplausus un dāvājot smaidus.

 

Pasākumā varēja redzēt sagatavotu foto prezentāciju par kolektīvu darbu. 5 gadu garumā. Izrādās, ka tieši 22.novembris bija zīmīgs ar to, ka tas bija 100. pasākums, kurā piedalās Zvārtavas kolektīvi 5 gadu laikā. Pēc statistikas ansamblis piedalījies – 64 pasākumos, līnijdeju meitenes – 25, bet teātris izrādījies 50 reizes, gan ar lielajām izrādēm, gan ar skečiem, kurus dāvājām saviem skatītājiem arī jubilejas reizē. Tad atliek padomāt vai pašdarbības kolektīviem ir brīvais laiks? Par to ļoti jāpateicas ģimenēm, kas atbalsta padarbniekus un ļauj nodoties kultūras dzīvei.

 

Visus piecus gadus kolektīvos darbojās M.Treijere, I.Baumane, K.Brolīte, A.Paulsone, A.Lielgalve, Dz.Švarte, L.Ziemiņa, L.Ikale, I. un R. Kalniņi, R.Priede. Mazliet vēlāk piebiedrojās un jubileju ar mums kopā svinēja V.Valtiņa un R.Jaunmuktāns. Daudz lugas spēlējis arī A.Paulsons. Ļoti lielu paldies svētku reizē jāsaka arī grimētājai un stilistei J.Priedei, kā arī atraktīvajai fotogrāfei un filmētājai L.Ikalei. Paldies arī citiem dalībniekiem, kas bijuši mūsu kolektīvu sastāvos šajos 5 gados.

 

Kopā esam apbraukājuši dažādas Latvijas vietas, gan piedaloties pasākumos, gan vienkārši atpūšoties. Prieks, ka kopā pavadītais laiks pagājis nemanot, tāpat kā svētku koncerts. Paldies mūsu teātra draugiem no Lazdukalna, ansambļiem no Gaujienas un Kārķiem, Vijciema teātrim „Čiekurs”, Ozolu pamatskolas kolektīvam un Lilitai Ikalei par pārsteigumu katram kolektīva dalībniekam. Zinu, ka domās ar mums bija arī daudz citi draugi, paldies Jums par to. Jūtu, ka visi kolektīvi mani ciena, mīl, atbalsta, uztraucas un reizēm arī lutina, to es esmu izjutusi vienmēr, bet jaukais pārsteigums svētku reizē, viņiem patiešām izdevās. Viņi māk pārsteigt! Par mums gribas teikt tā:

 

Birst zvaigznes no skaidrām debesīm, Viena, otra... un vēl un vēl, Un visa pasaule piebirst pilna. Es gribu salasīt krītošās zvaigznes Bet zvaigžņu nav. Kaut spētu atrast vienu vienīgu zvaigznīti! Ir taču pasaulē laimīgie, Kuriem zvaigznes pašās krīt plaukstās!

 

Lai visiem maniem kolektīvu dalībniekiem veselība, mīlestība, izturība turpmāk. Man arī šis darbs iekrita kā zvaigznes plaukstās, tāpēc esmu laimīga – kolektīvu vadītāja Dagnija Pakalne.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.