Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus

  Ražošanas ēkas “Līdumi”, Kārķu pagastā, Valkas novadā būvdarbu būvuzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Marčuks' SIA (ex 'TRANZIT ASK' SIA)
  Līgumsumma
  5959
  VND 2021/10M/ERAF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2021/9M/ERAF
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2021/8M
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2021.gadā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Ribetons ceļi' SIA
  Līgumsumma
  26000
  VND 2021/7M
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2021/6M
  Līgums noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  “Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi”

  Piegādātājs / izpildītājs
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'Valkas Gaisma'
  Līgumsumma
  29332.69
  VND 2021/5M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  „Varžupītes un Pedeles upes atpūtas zonas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

  Piegādātājs / izpildītājs
  'BM-projekts' SIA
  Līgumsumma
  18560
  VND 2021/4M/ERAF
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā

  Piegādātājs / izpildītājs
  'VIATEK 1' SIA
  Līgumsumma
  20825
  VND 2021/3M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Pārtikas produktu piegāde Ērģemes pamatskolai

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Sanitex' SIA
  Līgumsumma
  15768.71
  VND 2021/2M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valkas novada pašvaldības traktortehnikas tehniskā apkope,remonts un rezerves daļu piegāde

  Piegādātājs / izpildītājs
  'Agritech' SIA
  Līgumsumma
  41999.99
  VND 2021/1M
  Noslēgts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā

  Piegādātājs / izpildītājs
  SIA “Rozi”, reģ. Nr. 44103019407 Līgums
  Līgumsumma
  74241
  VND 2018/3B
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  „Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”

  Piegādātājs / izpildītājs
  SIA "Bazalts"
  Līgumsumma
  EUR 1320966,95
  VND 2018/15K/ERAF
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  “Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  SIA "SCO Centrs" reģ. Nr.44103002148 Līgums
  Līgumsumma
  1.daļa EUR 15180,00, 2.daļa EUR 4100,00
  VND 2018/25M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2018/14K/ERAF
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2018/13K/ERAF
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojekta ekspertīze

  Piegādātājs / izpildītājs
  AKVALIUS OŪ Reģ.Nr.11347267 Līgums
  Līgumsumma
  EUR 19900.00
  VND 2018/24M/INTERREG
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  „Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”

  Piegādātājs / izpildītājs
  PA "Valkas ceļi un Valkas meliorācija"
  Līgumsumma
  1.daļa EUR 154453,03, 2.daļa EUR 126792,72, 3.daļa EUR 115892,02, 4.daļa EUR 91910,50
  VND 2018/12K/ELFLA
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  PII „Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

  Piegādātājs / izpildītājs
  PS “Doma & arhitektūra”, reģ.Nr.40203138983 Līgums
  Līgumsumma
  1.daļa EUR 17000,00 2.daļa EUR 1700,00
  VND 2018/23M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2018/10K/EKII
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti

  Piegādātājs / izpildītājs
  SIA “Divi A”, reģ. Nr.44102016386, SIA “Ligumss’, reģ. Nr.44103057254 Līgums
  Līgumsumma
  EUR 41999,00
  VND 2018/22M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  “Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei”

  Piegādātājs / izpildītājs
  “Vārpas 1” SIA, reg.Nr. 44103011066 Līgums
  Līgumsumma
  EUR 81900,00
  VND/2018/11K
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā

  Piegādātājs / izpildītājs
  NILEX TRADING SIA Līgums
  Līgumsumma
  27470
  VND 2018/21M
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  Brīvpusdienu nodrošināšana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņiem un skolas kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem

  Piegādātājs / izpildītājs
  SIA “Rozi”, reģ. Nr. 44103019407 Līgums
  Līgumsumma
  EUR 199623,69
  VND 2018/2B
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums
  VND 2018/20M
  Pārtraukts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums

  “Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis”, būvdarbu būvuzraudzība”

  Piegādātājs / izpildītājs
  Pilnsabiedrība “Akorda &KPR”, reģ. Nr. 44103076170 Līgums
  Līgumsumma
  21770
  VND 2018/19M/ERAF
  Lēmums pieņemts
  Publikācijas datums:
  Iesniegšanas datums