18.07.2014
Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā

2014.gada jūnijā tika uzsākta projekta „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā” īstenošana. Projekta mērķis ir pilnveidot un dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicināt Kārķu pagasta tūrisma un kultūrvēstures objektu atpazīstamību, izveidojot piemērotu infrastruktūru un ierīkojot jaunu, videi pielāgotu, informatīvu un viegli sasniedzamu iedzīvotāju pulcēšanās vietu.

 

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: informatīvā stenda uz Valkas un Naukšēnu novadu robežas sakārtošana un atpūtas vietas pie Jāņu saieta priedes Kārķos ierīkošana.

 

Projekta kopējās izmaksas 8446,47 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 6976,34 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6278,70 EUR.

 

Projekts tiek realizēts ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2. rīcības „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.