Valkas novada pašvaldības rekvizīti SEB

Saņēmēja nosaukums:
Valkas novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009114839
Bankas konts:
LV62UNLA0050014277068, LV16UNLA0050014283134
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLA2X
Valkas novada pašvaldības rekvizīti
:
Juridiskā adrese: Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads, LV - 4701

Konts ziedojumiem, AS SEB Banka

Saņēmēja nosaukums:
Valkas novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009114839
Bankas konts:
LV15UNLA0050014343001
Bankas nosaukums:
AS SEB Banka
Bankas kods:
UNLA2X
Konts ziedojumiem, Juridiskā adrese
:
Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads, LV - 4701

AS “Swedbanka" bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valkas novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009114839
Bankas konts:
LV60HABA0551032873013
Bankas nosaukums:
AS “Swedbanka”
Bankas kods:
HABALV22
Juridiskā adrese
:
Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads, LV - 4701
 • Beverīnas iela 3 (novads@valka.lv, +371 64722238)  - Vides pieejamība. Pie centrālajām kāpnēm no sāniem ir uzbraucamais celiņš.
  • Vadība (domes priekšsēdētāja)
  • Pašvaldības administrācija
  • Juridiskā nodaļa
  • Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa
  • Dzimtsarakstu nodaļa
Semināra iela 9,Valka
 • Semināra iela 9 (dome@valka.lv, +371 25449980)- Vides pieejamība. Lūgums zvanīt, ja rodas sarežģījumi iekļūt ēkā, jo pie durvīm ir neliels slieksnītis.
  • Vadība (izpilddirektors)
  • Pašvaldības administrācija
  • IT speciālisti
  • Izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes nodaļa
  • Būvvalde
  • Bāriņtiesa
Seminara iela 29,Valka
 • Semināra iela 29 ( +371 26425031)- Lai nodrošinātu vides pieejamību - lūgums zvanīt.
  • Grāmatvedības un finanšu nodaļa
  • Personāla nodaļa
Skatīt visas nodaļas

Darba laiks

 • Pirmdiena 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Otrdiena 08:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
 • Trešdiena 08:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
 • Ceturtdiena 08:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
 • Piektdiena 08:00 - 12:00, 12:45 - 16:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām rakstīt uz E-adresi.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai epasts - novads@valka.lv

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.