Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2022./2023. mācību gadā

Olimpiāde, klases Norises datums novadā Kārtība Rezultāti Valsts olimpiāde Uzaicināts uz Valsts olimpiādi
Angļu valoda
10. - 12.kl.
03.11.2022.28.03. Rezultāti 15.12.(1.kārta)

10.02. (2.kārta)

 
Bioloģija
9. – 12. kl.
30.11.2022. Rezultāti 25. - 27.01.  
Vēsture
9. - 12.kl.
09.12.2022. Rezultāti

14.02. (9kl.);

13.02. (10.-12.kl.)

 
Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.
09.02. Rezultāti 28.03.  
Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.
16.01. Rezultāti 01. - 03.03.  
Fizika
9. - 12.kl.
20.01. Rezultāti 23.03.  
Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.
01.02. Rezultāti  03.04.  
Matemātika
9. - 12.kl.

03.02.

Dalībniekus pietiekt līdz

27.01.

Rezultāti 06.04.  
Ekonomika
10. – 12.kl
23.01. Rezultāti 23.02  
Ķīmija
9. - 12.kl.
12.01. Rezultāti 07. - 09.03.  
Ģeogrāfija
10. - 12. kl.
07.02. Rezultāti 13. - 14.04  
Matemātika
5. – 8.kl.

10.03.

Dalībniekus pietiekt līdz

03.03.

Kārtība Rezultāti    
  • Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.
  • Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://edu.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.