Pamatdarbības noteikumi

Sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība

Latvijas Vēstnesī publicēti 15.11.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/222.11

Latvijas Vēstnesī publicēti 25.07.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/141.7

Latvijas Vēstnesī publicēti 08.09.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/174.22

Latvijas Vēstnesī publicēti 14.09.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/178.16

Latvijas Vēstnesī publicēti 15.11.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/222.10

Izglītība

Sabiedriskā kārtība

Nodokļi, nodevas 

Latvijas Vēstnesī publicēti 20.04.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/77.37
(Saistošie noteikumi stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī)

Pakalpojumu sniegšana un uzņēmējdarbība

Latvijas Vēstnesī publicēti 26.07.2023. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/142.8

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana

Augu aizsardzība un dzīvnieku labturība