Pamatdarbības noteikumi

Sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība

Izglītība

Sabiedriskā kārtība

Nodokļi, nodevas 

 

Pakalpojumu sniegšana un uzņēmējdarbība

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana

Augu aizsardzība un dzīvnieku labturība