Valkas novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Saistošo noteikumu nosaukums

Projekts

Viedokļa iesniegšanas periods

E-pasts viedokļu un priekšlikumu iesniegšanai
Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi No 16.04.2024. līdz 30.04.2024. novads@valka.lv

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt arī rakstiski:

  • nosūtot Valkas novada pašvaldības administrācijai pa pastu uz adresi: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
  • klātienē Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, kā arī visās novada pagasta pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros.