Datums

Lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 27.janvārī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 24.februārī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 28.februārī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 15.martā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 25.martā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 31.martā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 28.aprīlī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 26.maijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 31.maijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 7.jūnijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 30.jūnijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 18.jūlijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 28.jūlijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 29.jūlijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 15.augustā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 25.augustā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 29.septembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 13.oktobrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 27.oktobrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 31.oktobrī

Audio ieraksts nav pieejams,

jautājums tika izskatīts slēgtā sēdē

2022.gada 2.novembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 24.novembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 2.decembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 29.decembrī Sēdes audio ieraksts

 

Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018.gada 25.janvāris Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 22.februāris Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 5.martā  Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 29.martā Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 26.aprīlī Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 31.maijā Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 28.jūnijā Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 30.augustā Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 27.septembrī Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 25.oktobrī Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 29.novembrī Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 27.decembrī Sēdes audio ieraksts