Datums

Lēmumi

Sēdes ieraksts

2023.gada 11.janvārī

Sēdes ieraksts
2023.gada 26.janvārī Sēdes ieraksts
2023.gada 23.februārī Sēdes ieraksts
2023.gada 2.martā Sēdes ieraksts
2023.gada 6.martā Sēdes ieraksts
2023.gada 30.martā Sēdes ieraksts
2023.gada 3.aprīlī Sēdes ieraksts
2023.gada 27.aprīlī Sēdes ieraksts
2023.gada 9.maijā Sēdes ieraksts
2023.gada 18.maijā Sēdes ieraksts
2023.gada 20.maijā Sēdes ieraksts
2023.gada 20.maijā Sēdes ieraksts
2023.gada 25.maijā Sēdes ieraksts
2023.gada 6.jūnijā Sēdes ieraksts
2023.gada 29.jūnijā Sēdes ieraksts
2023.gada 27.jūlijā Sēdes ieraksts
2023.gada 4.augustā Sēdes ieraksts
2023.gada 31.augustā Sēdes ieraksts
2023.gada 12.septembrī Sēdes ieraksts
2023.gada 22.septembrī Sēdes ieraksts
2023.gada 28.septembrī Sēdes ieraksts
2023.gada 26.oktobrī Sēdes ieraksts
2023.gada 28.novembrī Sēdes ieraksts
2023.gada 30.novembrī Sēdes ieraksts
2023.gada 11.decembrī Sēdes ieraksts
2023. gada 28.decembrī Sēdes ieraksts

Datums

Lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 27.janvārī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 24.februārī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 28.februārī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 15.martā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 25.martā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 31.martā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 28.aprīlī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 26.maijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 31.maijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 7.jūnijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 30.jūnijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 18.jūlijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 28.jūlijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 29.jūlijā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 15.augustā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 25.augustā Sēdes audio ieraksts
2022.gada 29.septembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 13.oktobrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 27.oktobrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 31.oktobrī

Audio ieraksts nav pieejams,

jautājums tika izskatīts slēgtā sēdē

2022.gada 2.novembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 24.novembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 2.decembrī Sēdes audio ieraksts
2022.gada 29.decembrī Sēdes audio ieraksts