Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums:

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu īslaicīgai ielu tirdzniecībai:

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai pasākumu laikā:

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu regulārai ielu tirdzniecībai: 

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai no pārvietojamiem mazumtirdzniecības punktiem:

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecības organizēšanai: 

Iesniegums par ielu tirdzniecībai atļaujas izsniegšanu sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai: 

Vecāku iesniegums bērna reģistrācijai uzņemšanai pirmsskolas rindā Valkas pirmsskolas izglītības iestādē:

Vecāku iesniegums Valkas novada pedagoģiski medicīniskai komisijai:

Vecāku iesniegums VTU viedkartes (braukšanai sabiedriskajā transportā) saņemšanai: