Kontakti

buvvalde [at] valka.lv

Atrašanās vieta

Semināra iela 9, Valka, LV-4701

Darbinieki

Māris Pandalons

Būvvaldes vadītājs - būvinspektors
maris.pandalons [at] valka.lv

Līga Šķepaste

Arhitekte
liga.skepaste [at] valka.lv

Egija Beļakova

Sekretāre
egija.belakova [at] valka.lv

Pieņemšanas laiki Semināra ielā 9, Valkā (6. un 10. kabinets) : 

  • Pirmdiena 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
  • Piektdiena 8.00 - 12.00

Pārējās darba dienās pieņemšana pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Būvvalde:

  • Nodrošina būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu
  • Sniedz konsultāciju par būvniecības administratīvā procesa kārtību

1.       Būvniecības likums (stājās spēkā ar 01.10.2014.)

2.       MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

3.       MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

4.       MK noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

5.       MK noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju noteikumi”

6.       MK noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

7.       MK noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

un citiem normatīviem aktiem, saistītiem ar būvniecības procesu.