Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 17 rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 28. oktobrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  2022.gada 22.novembrī notika pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – daļas no zemes vienības un uz tās esošās ēkas Tālavas ielā 12, Valka, Valkas novads, nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli. Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības ieguva Akciju Sabiedrība “Akvedukts”, ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 26. augustā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūlijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Ar Valkas novada pašvaldības domes 15.08.2022. sēdes lēmumu Nr.197 (protokols Nr.15.,2.§), ir apstiprināti 12.08.2022. Izsoles rezultāti uz nomas un apbūves tiesību objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, 12.08.2022., kā arī atzīts par izsoles uzvarētāju “Restair” OÜ, reģ.nr. 14836452, Harju maakond, ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūnijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 27. maijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  2022.gada 22.aprīlī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecspilves”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra numurs 9452 002 0067 atsavināšanu. Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim. Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – daļai no zemes vienības Valkā, Tīruma ielā 2, kadastra apzīmējums 9401 004 0320, “Nomas objekts Nr.9”, platība 1.378 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts). ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka šā gada 18.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Nr.9 un Nr.10, Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs). Izsolē piedalījās viens pretendents. Ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti
  Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. decembrī ir notikusi nomas tiesību izsole zemes vienības Valkā, Burtnieku ielā 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, daļu, platība 0.1414 ha. Paredzamais nomas līguma termiņš nomas objekta nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim. Izsoles ...
  Tips
  Izsoļu rezultāti