Domes priekšsēdētāja

Gita Avote

Domes priekšsēdētāja
 • Valkas novada pašvaldības administrācija

  Valkas novada pašvaldības administrācija

  Valdis Šaicāns

  Izpilddirektors
  Beverīnas iela 3, Valka; Semināra iela 9, Valka
  Visi kontakti
  • Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa

   Attīstības, projektu un tūrisma nodaļa

   Toms Simtiņš

   Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
   Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
   • Tūrisma un informācijas birojs (TIB)

    Tūrisma un informācijas birojs (TIB)

    Laura Krastiņa

    Tūrisma un informācijas biroja vecākā tūrisma speciāliste
    Semināra iela 1, Valka, Valkas novads, LV-4701
    Visi kontakti
  • Dzimtsarakstu nodaļa

   Dzimtsarakstu nodaļa

   Māra Zeltiņa

   Vadītāja
   Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Grāmatvedības un finanšu nodaļa

   Grāmatvedības un finanšu nodaļa

   Ilze Grandava

   Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
   Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (IKSJ)

   Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (IKSJ)

   Rolands Rastaks

   Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
   Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Juridiskā nodaļa

   Juridiskā nodaļa

   Ieva Bērziņa

   Juridiskās nodaļas vadītāja
   Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Komunālās saimniecības nodaļa

   Komunālās saimniecības nodaļa

   Dainis Lapiņš

   Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
   Rīgas 22, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Personāla nodaļa

   Personāla nodaļa

   Arita Ārgale

   Personāla nodaļas vadītāja
   Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa

   Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa

   Viktors Bavins

   Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
   Raiņa iela 25A, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Speciālisti

   Speciālisti

   Inta Markova

   Dzīvokļu komisijas sekretāre
   Visi kontakti
  • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

   Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

   Baiba Vorobjeva

   Valkas novada VPVKAC vadītāja
   Rīgas ielā 25, 1.stāvā, Valkā
   Visi kontakti
   • Ērģemes pagasta VPVKAC

    Ērģemes pagasta VPVKAC

    Līga Kondratjeva

    Ērģemes bibliotēkas vadītāja
    “Čiekuriņi”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
    Visi kontakti
   • Kārķu pagasta VPVKAC

    Kārķu pagasta VPVKAC

    Inga Bāliņa

    Kārķu bibliotēkas vadītāja
    “Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716
    Visi kontakti
   • Vijciema pagasta VPVKAC

    Vijciema pagasta VPVKAC

    Ilona Motuka

    Vijciema bibliotēkas vadītāja
    “Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733
    Visi kontakti
   • Zvārtavas pagasta VPVKAC

    Zvārtavas pagasta VPVKAC

    Ineta Namniece

    Zvārtavas bibliotēkas vadītāja
    “Luturskola”, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735
    Visi kontakti
 • Iestādes
  • Zvārtavas pagasta pārvalde

   Zvārtavas pagasta pārvalde

   Irina Ziemiņa

   Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja
   "Luturskola" – 3, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735
   Visi kontakti
  • Valkas pagasta pārvalde

   Valkas pagasta pārvalde

   Ligita Sīmane

   Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
   "Lugažu Muiža", Lugaži, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701
   Visi kontakti
  • Ērģemes pagasta pārvalde

   Ērģemes pagasta pārvalde

   Pēteris Pētersons

   Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
   "Čiekuriņi", Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711
   Visi kontakti
  • Vijciema pagasta pārvalde

   Vijciema pagasta pārvalde

   Irina Ziemiņa

   Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja
   "Dalderi", Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733
   Visi kontakti
  • Kārķu pagasta pārvalde

   Kārķu pagasta pārvalde

   Pēteris Pētersons

   Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
   "Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716
   Visi kontakti
  • Valkas novada Pašvaldības policija

   Valkas novada Pašvaldības policija

   Diāna Jūga

   Pašvaldības policijas priekšniece
   Rīgas iela 25, Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Valkas novada būvvalde

   Valkas novada būvvalde

   Māris Pandalons

   Būvvaldes vadītājs - būvinspektors
   Semināra iela 9, Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Bāriņtiesa

   Bāriņtiesa

   Lana Paškēvica

   Bāriņtiesas priekšsēdētāja
   Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Sociālais dienests

   Sociālais dienests

   Natālija Dubrovska

   Sociālā dienesta vadītāja
   Rūjienas iela 3d, Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Valkas pilsētas šautuve
  • Ērģemes feldšerpunkts
  • Vijciema feldšerpunkts
  • Valkas novadpētniecības muzejs

   Valkas novadpētniecības muzejs

   Reinis Kulbergs

   Valkas novadpētniecības muzeja direktors
   Rīgas iela 64,Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

   Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

   Inta Kruška

   Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
   Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV – 4701
   Visi kontakti
  • Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

   Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

   Kristīne Ganiņa

   Bērnu un jauniešu centra MICE direktore
   Semināra iela 27, Valka, LV – 4701, Valkas novads.
   Visi kontakti
  • Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola

   Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola

   Inese Kāposte

   Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skolas direktore
   Rīgas iela 41, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • J.Cimzes Valkas mūzikas skola

   J.Cimzes Valkas mūzikas skola

   Mārtiņš Birnis

   J.Cimzes Mūzikas skolas direktors
   Semināra iela 25, Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Valkas Mākslas skola

   Valkas Mākslas skola

   Sniedze Ragže

   Valkas Mākslas skolas direktore
   Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701, Latvija
   Visi kontakti
  • Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

   Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

   Lilita Kreicberga

   Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore
   Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads, LV-4701
   Visi kontakti
  • Ērģemes pamatskola

   Ērģemes pamatskola

   Agija Reiniece

   Ērģemes pamatskolas direktore
   „Ērģemes skola”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
   Visi kontakti
  • Valkas pilsētas kultūras nams

   Valkas pilsētas kultūras nams

   Aivars Ikšelis

   Valkas pilsētas kultūras nama direktors
   Em.Dārziņa iela 8, Valka
   Visi kontakti
  • Kārķu tautas nams

   Kārķu tautas nams

   Dace Pieče

   Kārķu tautas nama vadītāja
   Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, Latvija, LV-4716
   Visi kontakti
  • Turnas tautas nams

   Turnas tautas nams

   Baiba Karpova

   Turnas tautas nama vadītāja
   Valžkalni, Turna, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711
   Visi kontakti
  • Vijciema tautas nams

   Vijciema tautas nams

   Vita Bērziņa

   Mierkalna un Vijciema tautas namu vadītāja
   Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads
   Visi kontakti
  • Mierkalna tautas nams

   Mierkalna tautas nams

   Vita Bērziņa

   Mierkalna un Vijciema tautas namu vadītāja
   „Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV- 4735
   Visi kontakti
  • Saieta nams "Lugažu muiža"

   Saieta nams "Lugažu muiža"

   Zane Mīļā

   Saieta nama "Lugažu muiža" vadītāja
   Adrese: “Lugažu muiža”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701
   Visi kontakti
  • Valkas novada Centrālā bibliotēka

   Valkas novada Centrālā bibliotēka

   Līga Tetere

   Valkas novada Centrālā bibliotēkas direktore
   Rīgas iela 22 Valka, Valkas novads, LV 4701
   Visi kontakti
   • Vijciema bibliotēka

    Vijciema bibliotēka

    Ilona Motuka

    Vijciema bibliotēkas vadītāja
    „Druvas”, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV- 4733
    Visi kontakti
   • Zvārtavas bibliotēka

    Zvārtavas bibliotēka

    Ineta Namniece

    Zvārtavas bibliotēkas vadītāja
    Luturskola, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735
    Visi kontakti
   • Ērģemes bibliotēka

    Ērģemes bibliotēka

    Līga Kondratjeva

    Ērģemes bibliotēkas vadītāja
    „Čiekuriņi’’, Ērģemes pagasts, Valkas novads
    Visi kontakti
   • Sēļu bibliotēka
   • Kārķu bibliotēka

    Kārķu bibliotēka

    Inga Bāliņa

    Kārķu bibliotēkas vadītāja
    „Ausmas”, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV- 4716
    Visi kontakti
 • Dalībnieks biedrībās, nodibinājumos
  • Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja"
  • Biedrība "VEF basketbola akadēmija Valkā"
  • SIA „Vidzemes slimnīca”
  • SIA "ZAAO"
  • SIA "Valkas Namsaimnieks"

   SIA "Valkas Namsaimnieks"

   Ivo Meļķis

   SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
   Rīgas iela 22, Valka, LV-4701
   Visi kontakti
  • Biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"
  • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme"
  • Biedrība"Latvijas Vieglatlētikas savienība"
  • Biedrība "Ziemeļvidzemes volejbola skola"
  • Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"
  • Biedrība "Volejbola klubs "Valka""
  • Biedrība "Florbola klubs "Valka""
  • Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība", t.sk. "Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija"
  • Nodibinājums "Latvijas bērnu fonds"
  • Biedrība "Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija"
  • Biedrība "Vidzemes tūrisma asociācija"
 • Komitejas
  • Attīstības lietu komiteja
  • Finanšu komiteja
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteja
  • Saimniecisko lietu komiteja
  • Sociālo lietu komiteja
 • Komisijas
  • Administratīvā komisija
  • Civilās aizsardzības komisija
  • Dzīvokļu komisija
  • Iepirkumu komisija
  • Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā
  • Komisija koku ciršanai ārpus meža
  • Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi
  • Medību koordinācijas komisija
  • Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
  • Pedagoģiski medicīniskā komisija
  • Reklāmas izvietošanas komisija
  • Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā
  • Sapulču, gājienu un piketu komisija
  • Satiksmes drošības komisija
  • Stipendiju piešķiršanas komisija
  • Tirdzniecības atļauju izsniegšanas komisija
  • Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisija
  • Vēlēšanu komisija
  • Zemes komisija