Kontakti

muzikas.skola [at] valka.lv

Atrašanās vieta

Semināra iela 25, Valka, LV-4701

Darbinieki

Līga Veinberga

J.Cimzes Mūzikas skolas direktore
muzikas.skola [at] valka.lv

Lolita Medne

Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores vietniece mācību darbā
muzikas.skola [at] valka.lv
 • J.Cimzes Valkas Mūzikas skola dibināta 1946. gada 1. janvārī, un tās pastāvēšanas 76 gados skolu absolvējuši 885 audzēkņi. No 1981. gada skola nes dižā novadnieka, skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes vārdu.
 • 2022./2023. mācību gadā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā mācās 105 audzēkņi, no tiem 19 interešu izglītības programmās. Skolā audzēkņi apgūst vijoļspēli, klavierspēli, saksofona, klarnetes, flautas, kokles spēli, ir kora klase. Šā mācību gada jaunums ir uzsākta trombona spēles mācību programma. Ir piedāvājums skolā apgūt obojas spēli.
 • 2022. gada maijā skolu beidza 9 audzēkņi: viena pianiste, viena kora klases audzēkne, trīs koklētājas, viens vijolnieks,  divas flautistes, viens saksofonists. Skolā attīstīta kolektīvā muzicēšana – darbojas dažāda sastāva instrumentālie ansambļi un vairāki kora klases ansambļi.
 • Skolā attīstīta kolektīvā muzicēšana – darbojas dažāda sastāva instrumentālie ansambļi un vairāki kora klases ansambļi.
 • Skolas pedagogi ar saviem audzēkņiem ir aktīvi kultūrvides veidotāji. Iepriekšējā mācību gadā bijuši dažāda veida muzikālie pasākumi, kuros esam piedalījušies vai arī paši tos organizējuši.
 • Skolas koncertzālē regulāri notiek kā skolēnu, kā arī augstas klases mākslinieku koncerti, kurus labprāt apmeklē vietējā sabiedrība.
Par mums - Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas skolotāji 2022./2023. mācību gadā:

 • Līga Veinberga – direktore, vijoļspēles skolotāja
 • Lolita Medne – direktora vietniece mācību darbā, mūzikas mācības, kokles klases skolotāja
 • Edīte Kulberga - vijoļspēles skolotāja
 • Nadežda Taņicina - klavierspēles skolotāja
 • Ineta Dubļāne - klavierspēles skolotāja
 • Inese Eihe - koncertmeistare
 • Indra Grietena – klavierspēles, mūzikas literatūras skolotāja
 • Līga Kļava - klavierspēles skolotāja
 • Vivita Ose – flautas spēles skolotāja
 • Raimonds Reinholds - saksofona spēles skolotājs
 • Jānis Gudrinieks – saksofona spēles skolotāja
 • Jānis Frīdenfelds – trompetes spēles skolotājs
 • Inese Lečmane - kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Jeļena Šutoviene – kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Andris Niklavičs - koncertmeistars