Kontakti

muzikas.skola [at] valka.lv

Atrašanās vieta

Semināra iela 25, Valka, LV-4701

Darbinieki

Mārtiņš Birnis

J.Cimzes Mūzikas skolas direktors
martins.birnis [at] valka.lv

Lolita Medne

Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores vietniece mācību darbā
muzikas.skola [at] valka.lv
 • J.Cimzes Valkas Mūzikas skola dibināta 1946. gada 1. janvārī, un tās pastāvēšanas 77 gados skolu absolvējuši 895 audzēkņi. No 1981. gada skola nes dižā novadnieka, skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes vārdu.
 • 2023./2024. mācību gadā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā mācās 103 audzēkņi, no tiem 24 interešu izglītības programmās. Skolā audzēkņi apgūst vijoļspēli, klavierspēli, saksofona, trombona, klarnetes, flautas, kokles spēli, ir kora klase.
 • 2023. gada maijā skolu beidza 10 audzēkņi: 3 klavierspēli, 2 kora klasi, 2 vijoles spēli,  1 flautas spēli, 2 saksofona spēli.
 • Skolā strādā 16 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki.
 • Skolā attīstīta kolektīvā muzicēšana – darbojas dažāda sastāva instrumentālie ansambļi un vairāki kora klases ansambļi.
 • Skolas pedagogi ar saviem audzēkņiem ir aktīvi kultūrvides veidotāji. Iepriekšējā mācību gadā bijuši dažāda veida muzikālie pasākumi, kuros esam piedalījušies vai arī paši tos organizējuši.
 • Skolas koncertzālē regulāri notiek kā skolēnu, kā arī augstas klases mākslinieku koncerti, kurus labprāt apmeklē vietējā sabiedrība.

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas skolotāji 2023./2024. mācību gadā:

 • Mārtiņš Birnis - direktors
 • Lolita Medne – direktora vietniece mācību darbā, kokles klases skolotāja
 • Edīte Kulberga - vijoļspēles skolotāja
 • Ineta Dubļāne - klavierspēles skolotāja
 • Indra Grietena – klavierspēles, mūzikas literatūras skolotāja
 • Līga Kļava - klavierspēles skolotāja
 • Emīlija Kondratjeva - klavierspēles skolotāja
 • Nadežda Taņicina - klavierspēles skolotāja
 • Sarmīte Kubuliņa – flautas spēles skolotāja
 • Raimonds Reinholds - saksofona, klarnetes spēles skolotājs
 • Hanss Gudrinieks – saksofona, klarnetes spēles skolotāja
 • Jānis Frīdenfelds – trompetes, trombona spēles skolotājs
 • Inese Lečmane - kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Jeļena Šutoviene – kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Inese Eihe - koncertmeistare
 • Andris Niklavičs - koncertmeistars

2023./2024. m.g. darba plāns

2023./2024.m.g. 1.semestris

Mācību procesa organizēšana