Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 18 rezultāti
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas. Izsoles sākuma cena 3690.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nodod atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553, kas sastāv no : zemes gabala (kadastra apzīmējums 94010080044), ar platību 1,6322 ha, uz kura atrodas apbūves: ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Rozes”, kadastra numurs 9452 003 0120, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 003 0120, platība 0,5ha, dzīvojamās mājas un divām palīgēkām. Izsoles sākuma cena ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Zvārtavas pagastā “Luturmežsargmāja”, kadastra numurs 9496 010 0030, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 010 0030, platība 0,4964ha un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema pagastā “Bērzāji”, kadastra numurs 9492 003 0029, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011, platība 20,84ha. Izsoles sākuma cena 73 300,- EUR. Reģistrācijas ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā “Meža Tači”, kadastra numurs 9488 013 0051, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0004, platība 7,04ha. Izsoles sākuma cena 14 390,- EUR. Reģistrācijas ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Vecspilves”, kadastra numurs 9452 002 0067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība 0.2ha un dzīvojamās mājas. Izsoles sākuma cena 4760.- EUR. Reģistrācijas ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0,2673ha. Izsoles sākuma cena 4080.- EUR. Reģistrācijas maksa ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0,2988ha. Izsoles sākuma cena 4780.- EUR. Reģistrācijas maksa 30.00, EUR ...
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies
  Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkā, “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007 0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270ha.
  Izsoles sākuma cena 23 163.- EUR.
  Tips
  Nekustamā īpašuma atsavināšana
  Statuss
  Noslēdzies