Kontakti

Atrašanās vieta

Rīgas iela 24, Valka
  • Kontaktpersona: Jānis Bomiņš
  • Darbības mērķis: Volejbola popularizēšana Valkas novadā; veicināt jauniešu un bērnu piesaistīšanu volejbolam, nodrošināt viņu brīvā laika pavadīšanas iespējas sportojot; piesaistīt Valkas novadam un Valkas pilsētai finanšu līdzekļus volejbola attīstībai; veicināt novadu sadarbību sporta nozarēs, īpaši volejbolā, sadarboties ar Latvijas Volejbola skolu un citām sporta skolām un klubiem; rīkot volejbola turnīrus un volejbola nometnes gan novadā , gan starp novadiem un volejbola klubiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, nodrošināt pilnvērtīgu volejbola treniņu programmu un procesu ar mērķi startēt Latvijas Volejbola Federācijas rīkotajās sacensībās; volejbola sporta bāzes izveidošana un uzturēšana.