Pašvaldības dome darbojas atbilstoši Pašvaldības likuma 10.pantā noteiktajām kompetencēm. 

Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētāja Gita Avote. Dome ir ievēlējusi vienu domes priekšsēdētājas vietnieku Viesturu Zariņu.