Pašvaldības dome darbojas atbilstoši Pašvaldības likuma 10.pantā noteiktajām kompetencēm. 

Dome sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Dome ir ievēlējusi vienu domes priekšsēdētāja vietnieku. Domes priekšsēdētāja vietniece ir Unda Ozoliņa.