Komisijas sastāvs:

 • Komisijas priekšsēdētāja: Gita Avote – (Valkas novada pašvaldība)
 • Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Salvis Stepiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
 • Komisijas locekļi:
  • Andris Gindra (Valkas novada pašvaldība) - komisijas sekretārs
  • Valdis Šaicāns (Valkas novada pašvaldība)
  • Gints Stālmeisters (Valkas novada pašvaldība)
  • Sandis Cipruss (Valsts robežsardze)
  • Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze)
  • Sergejs Majors (Valsts policija)
  • Irina Ziemiņa (Valkas novada Zvārtavas un Vijciema pagastu pārvalde)
  • Ligita Sīmane (Valkas novada Valkas pagasta pārvalde)
  • Pēteris Pētersons (Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalde)
  • Ivo Leoke (AS “Sadales tīkls”)
  • Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”)
  • Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests)
  • Ingus Auziņš (Zemessardze)
  • Vija Kazaka (Valmieras reģionālā vides pārvalde)
  • Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde)
  • Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests)