Atrašanās vieta

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

Darbinieki

Toms Simtiņš

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
toms.simtins [at] valka.lv

Gunta Smane

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītāja vietniece
gunta.smane [at] valka.lv

Inga Aleksejeva

Projektu vadītāja
inga.aleksejeva [at] valka.lv

Zane Sīmane

Projektu vadītāja
zane.simane [at] valka.lv

Ingars Siliņš

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas teritorijas plānotājs
ingars.silins [at] valka.lv