Atrašanās vieta

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

Darbinieki

Toms Simtiņš

Attīstības projektu un tūrisma nodaļas vadītājs
toms.simtins [at] valka.lv

Gunta Smane

Attīstības un projektu daļas vadītāja
gunta.smane [at] valka.lv

Inga Aleksejeva

Projektu vadītāja
inga.aleksejeva [at] valka.lv

Ingars Siliņš

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs
ingars.silins [at] valka.lv