Kontakti

pirmsskola [at] valka.lv

Atrašanās vieta

Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV – 4701

Darbinieki

Inta Kruška

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
inta.kruska [at] valka.lv

Gita Plūmīte

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece
gita.plumite [at] valka.lv

Ina Libruka

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe Ausekļa ielā 44
ina.libruka [at] valka.lv

Monta Sebre Rudzīte

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes lietvede Ausekļa ielā 44
monta.sebre-rudzite [at] valka.lv

Raneta Bratka

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes Saimniecības pārzine Ausekļa ielā 44
raneta.bratka [at] valka.lv

Irīna Dūmiņa

Medicīnas māsa Valkas pirmsskolas izglītības iestādē Ausekļa ielā 44
irina.dumina [at] valka.lv

Diāna Dubska

Valkas pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības pārzine Kārļa Skalbes ielā 10
pirmsskola [at] valka.lv

Elita Meļņika

Medicīnas māsa Valkas pirmsskolas izglītības iestādē Kārļa Skalbes ielā 10
pirmsskola [at] valka.lv

Ligita Ziemiņa

Pirmsskolas grupas skolotāja (Mierkalna tautas namā)
pirmsskola [at] valka.lv

Inese Jirgensone

Pirmsskolas grupas skolotāja (Druvas)
pirmsskola [at] valka.lv

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde darbu uzsāka 2020.gada 3.augustā, kad tika apvienotas Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" un Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpuriņš". No 2021.gada 1.jūnija Valkas pirmsskolas izglītības iestādei tika pievienotas pirmsskolas grupa “Pipariņi” Mierkalnā un pirmsskolas grupas “Cālīši” un “Čiekuriņi” Vijciemā.

Iestāde realizē 3 pirmsskolas izglītības programmas.

Programmu apguve notiek četrās programmu realizācijas vietās, 4 ēkās:

 • 11 grupas Ausekļa ielā 44, Valkā    +371 25455573
 • 3 grupas   (apgūst speciālās izglītības programmas)   Kāŗla Skalbes ielā 10 Valkā  +371 64722076
 • 1 grupa  “Mierkalna” tautas namā, Zvārtavas pagasts, Valkas novads +371 28609951
 • 2 grupas  “Druvas”, Vijciema pagasts, Valkas novads +371 29338251

2023.gada 1.septembrī mācības uzsāka 288 bērni, no tiem 119 obligātajā pirmsskolas apmācībā.

Iestāde strādā piecas dienas nedēļā no plkst. 7.00 līdz 19.00.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00  Ausekļa ielā 44
 • Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 Kāŗla Skalbes ielā 10

Pirmsskolas izglītības iestādes  mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, darbojas patstāvīgi, mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Iestāde realizē 3 pirmsskolas izglītības programmas:

 • Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu 01011111;
 • Izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem 01015511;
 • Izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611;

Nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem;
 • nodarbības pie speciālā pedagoga (bērniem ar mācīšanās grūtībām);
 • konsultācijas bērniem un viņu vecākiem pie izglītības psihologa;
 • interešu izglītības pulciņus (no 4 gadu vecuma).

Bērnudārzā

 • Bērnībā ir jāapgūst pati būtiskākā no prasmēm – prasme mācīties. Šis ir laiks, kad bērnam teju visu gribas izmēģināt pašam, un mūsdienīgas izglītības izaicinājums ir šo gribēšanu nenoslāpēt. Veicināt bērnos interesi izzināt, izpētīt, allaž “rakt” dziļāk – no pirmsskolas līdz augstskolai un arī vēlāk – ir iestādes, skolotāju un vecāku pienākums.
 • Iestādes tradīcijas – Zinību diena, Miķeļi, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, izlaidums, Līgo svētki.

Strādā pedagogi, atbalsta personāls