Kontakti

gimnazija [at] valka.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads, LV-4701

Medpunkta Raiņa ielā 28a darba laiks

 • Pirmdiena 8.00-13.00, 13.30-16.30
 • Otrdiena 8.00-13.00, 13.30-16.30
 • Trešdiena 8.00-13.00, 13.30-16.30
 • Ceturtdiena 8.00-13.00, 13.30-16.30
 • Piektdiena 8.00-13.00, 13.30-16.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Lilita Kreicberga

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore
lilita.kreicberga [at] valka.lv

Inga Pētersone

Sekretāre-lietvede (Raiņa 28a)
gimnazija [at] valka.lv

Ilona Rulle

Administratore (Ausekļa 5)
gimnazija [at] valka.lv

Sintija Stūre

Direktores vietniece (Ausekļa 5)
gimnazija [at] valka.lv

Anda Kušķe

Direktores vietniece (Ausekļa 5)
gimnazija [at] valka.lv

Inese Varesa

Direktores vietn. izglītības jomā (Raiņa 28a)
gimnazija [at] valka.lv

Gunita Gindra

Valkas J.Cimzes ģimnāzijā un Pedagogs karjeras konsultants
gunita.gindra [at] valka.lv

Irina Hauga

Ārsta palīgs (Raiņa 28a)
gimnazija [at] valka.lv

Darja Šmite

Ārsta palīgs (Raiņa 28a)
gimnazija [at] valka.lv

Informācija par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbu un piedāvātajām iespējām 2023./2024.mācību gadā:

Skolā mācās 649 izglītojamie:

 • 1. - 7.klasē  411 skolēni (Ausekļa iela)
 • 8. - 9. klasē  119 skolēni (Raiņa ielā)
 • 10. - 12. klasē  98 skolēni (Raiņa ielā)

Mazie ģimnāzisti  21 audzēkņi (pirmsskolas 6 gadīgo grupa)

Ģimnāzijā strādā 60 pedagogi.

Skolā darbojas Metodiskā padome, Ģimnāzijas padome, Skolēnu parlaments. Nodibināta vecāku biedrība un  Skolai ir dienesta viesnīca.  

Tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
 • 1. - 9.klase: Pamatizglītības (kods 21011111) un pamatizglītības  speciālās izglītības programmas (kods 21015611, kods 21015811)
 • 10. - 12.klase: Vispārējās vidējās izglītības programmas (kods 31016011) izvēles kursi - Sports un komunikācija, Medicīna un inženierzinātnes, Uzņēmējdarbība, loģistika un radošās industrijas

Visi vidusskolas skolēni pirmo divu mācību programmu ietvaros apgūst prasmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā

Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā ir iespējams apgūt mācību priekšmetus ievads skatuves mākslā un lietišķā ētika.

    Mācību darbs:

 • Mācību stundu sākums plkst.8.30
 • Informācija par mācībām elektroniskajā žurnālā www.eklase.lv (mācību darba vērtējumi, kavējumi, stundu saraksts, mājas darbi, kontroldarbi)
 • Konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem  grafiku skatīt skolas mājas lapā  www.vjcgimnazija.lv
 • Ikmēneša stipendija  skolēniem par labiem sasniegumiem mācībās un aktivitāti ārpus stundām
 • Rotari kluba stipendija vidusskolēniem (četras reizes gadā)
 • tradicionālie skolas pasākumi -
  • rudens pārgājiens un pavasara sporta diena
  • gadskārtu ieražu svētki
  • Tevzemes nedēļas svinības
  • konkurss starp klasēm „Erudīts”
  • vingrošanas festivāls „Vingro vesels”
  • godināšanas pasākumi, pieņemšana pie skolas direktores
  • Žetonvakars
  • Sudraba pogas pasniegšana Valsts svētkos
  • Gada balva „Kastanis”
 • Labi sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, kultūrā un sportā
 • Plaši, ērti un labiekārtoti mācību kabineti
 • Dalība dažādos starptautiskos un vietēja mēroga projektos
 • Plašs nodarbību piedāvājums sporta hallē
 • Jauniešu koris
 • Tautisko deju kolektīvi  "Mazie ģimnāzisti", "Vainadziņš", “Vendīgs”
 • Teātris
 • Radošā darbnīca
 • Jaunais amatnieks
 • Elektronika un lego robotika
 • Programmēšana 7.-10.kl.
 • Jaunsargi
 • Jauno uzņēmēju pulciņš
 • Vides pulciņš (Eko skola)
 • Koriģējošā un ārstnieciskā vingrošana
 • Vācu valoda

Adrese: Valka, Domes bulvārī 3, LV 4701
Telefons: komandants +371 64723344

Dienesta iestāde, Valka, Domes bulvārs 3, LV 4701