18.07.2014
Valkas pilsētā ierīkots bērnu rotaļu laukums

2014.gada jūnijā pabeigta projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” īstenošana, kura rezultātā tika ierīkots komfortabls, drošs, atraktīvs un ergonomisks bērnu rotaļu laukums Valkā, Ausekļa ielā 44, tādējādi, pilnveidojot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.

 

Projekta ietvaros tika īstenota rotaļu laukuma izbūves 1.kārta. Projekta kopējās izmaksas ir 66 258,35 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 21 343,02 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 19 208,72 EUR.

 

Projekts tika realizēts ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcības „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

Bērnu rotaļu laukums pie PII PASACIŅA
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.