Pazudušo dvēseļu mežs (Helovīns)
31.10.2020. 18:00
Valka || vecā dzelzceļa stacija
Izstāde “Zemes sāls”: daiļliteratūra par piederību savai zemei
02.11.2020 - 30.11.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Izstāde “Manai Latvijai”: veltījumi literatūrā un mākslā Latvijai
02.11.2020 - 30.11.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bezmaksas redzes pārbaude
02.11.2020. 12:00
Vijciema tautas nams
Mobilais mamogrāfs Valkā
04.11.2020 - 05.11.2020
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Raiņa iela 28a
Diskusija ''Ūdens''
06.11.2020. 17:00
Vijciema tautas nams
Valkas pilsētas teātra izrāde – A.Čehovs “Lācis”
06.11.2020. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Prāta spēles Valkā
07.11.2020. 12:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Filmas "Kino un mēs" kino seanss
07.11.2020. 18:00
Vijciema tautas nams
Kinokomēdija "Kino un mēs"
08.11.2020. 14:00
Kārķu tautas nams
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros lasīšanas brīdis bērniem “Rīta stunda” kopā ar PII “Gaismiņa”
09.11.2020. 00:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Spoku stāstu konkursa darbu izrādīšanas un apbalvošanas pasākums
10.11.2020. 17:30
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Šaušanas sacensības “Lāčplēsis 2020”
12.11.2020. 12:00
Valkas pilsētas šautuve
Zolīte
14.11.2020. 17:00
"Luturskola", Zvārtavas pagasts
Izstāde “100 gadi Latvijas Valkai”
16.11.2020 - 30.12.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka (novadpētniecības stendā)