Sajūtu vakars ar Kasparu Zemīti
11.04.2020. 18:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Izglītojoša lekcija "Kāpēc ticēt Brīnumainajam?"
17.04.2020. 19:00
Kārķu tautas nams
Sociālo lietu komitejas sēde
20.04.2020. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
20.04.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
20.04.2020. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
20.04.2020. 14:30
Beverīnas iela 3
Kārķu Meža dienas
30.04.2020 - 01.05.2020
Kārķu pagasts
Domes sēde
30.04.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Meža dienu balle ar grupu “Galaktika”
01.05.2020. 20:00
Kārķu pagasts
Lielais labdarības Robežtirgus
09.05.2020 - 10.05.2020
Valka/Valga
Seminārs vecākiem
15.05.2020. 19:00
Kārķu tautas nams
"Deju virpulis 6"
16.05.2020. 00:00
Turnas tautas nams
Sudraba laimes karotīšu svētki
16.05.2020. 12:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Vasaras ieskandināšanas koncerts
29.05.2020. 20:00
Kārķu Dabas koncertzāle
Valgas-Valkas pilsētas svētki
11.06.2020 - 14.06.2020