Edgara Aizstrauta atmiņu krājuma par filtrācijas nometni Vorkutā "Pirmā kilometrā" atklāšana
19.09.2018. 15:00
Valkas novada centrālā bibliotēka
Valkas pilsētas teātra pirmizrāde – Antons Čehovs “Jubileja”
21.09.2018. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē
Izstāde "Rudens nāk sētiņā" - Miķeļdiena
24.09.2018 - 30.09.2018
Kārķu bibliotēka
Jauno grāmatu dienas
25.09.2018 - 27.09.2018
Valkas novada centrālā bibliotēka
Eiropas valodu dienai veltīts pasākums "Dažādās mēlēs"
26.09.2018. 15:00
Valkas novada centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļā)
Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts
27.09.2018. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
"Omuļu pastāsti" mākslas plenēra darbu izstādes atklāšana
28.09.2018. 18:00
Valkas pagasts
Ilonas Bergas autorkoncerts "Tu dziedi no sirds"
28.09.2018. 19:00
Valkas novada Dzejas diena
29.09.2018. 14:00
Valkas mākslas skola
Klasiskās mūzikas koncerts "Ar rudens zeltu pieliets viss"
29.09.2018. 18:00
Vijciema baznīca
Paldies, Tev draugs - Ceļojošais Vijolnieks
29.09.2018. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Leļļu teātris "Draudzības skola"
12.10.2018. 17:00
Turnas tautas nams
Dikļu pagasta amatierteātra izrāde "Ontans i Anne"
12.10.2018. 19:00
Turnas tautas nams
Biedrības "Atrodi laiku sev" 10 gadu jubilejas svinības
13.10.2018. 10:00
Zvārtavas pagasts
Grupas "Pērkons" koncerts
25.10.2018. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams