Baznīcu nakts Valkas-Lugažu baznīcā
28.05.2022. 18:00 - 22:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
"Walk Cafe" terases atklāšanas svētki
28.05.2022. 18:00
Raiņa iela 1, Valka
Komēdijas soloprogramma „Latviešu komiķis”
28.05.2022. 18:00
Rīgas iela 20, Valka
Literatūras izstāde “Nāc nākdama, vasariņa”
01.06.2022 - 30.06.2022
Vijciema bibliotēka
Foto akcijā "Vasara Vijciema pusē"
01.06.2022 - 30.08.2022
Vijciema pagasts
Tikšanās ar gleznotāju Leonu Sevastjanovu un rokdarbu izstādes dalībniekiem
02.06.2022. 10:00
Kārķu tautas nams
Bērnudārza izlaiduma svinīgais pasākums
03.06.2022. 11:00
Mierkalna tautas nams
Vasarsvētku dievkalpojums
05.06.2022. 11:00
Kārķu baznīca
Rūtas Kazākas zīmējumu izstāde
06.06.2022 - 30.06.2022
Kārķu tautas nama kamīnzālē
Valkas - Valgas pilsētas svētki
07.06.2022 - 12.06.2022
Valka/Valga
Valgas - Valkas pilsētas svētku un mākslinieku kopējās izstādes atklāšana
07.06.2022. 17:30
Valgas kultūras un interešu centrā
Populāru mākslinieku koncerts “JÕEKÄÄRU KONTSERT”
10.06.2022. 20:00
Valgas jaunajā centrā
Livonijas gadatirgus
11.06.2022. 08:00 - 16:00
Valgas pilsētas centra laukums
Kultūras programma
11.06.2022. 10:00 - 15:00
Valgas kultūras un interešu centrs
Sudraba laimes karotīšu svētki 2021. gadā dzimušajiem Valkas novada bērniem
11.06.2022. 11:00
Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centrs