Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 31. maijā.)
27.05.2019 - 30.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Valkas J.Cimzes ģimnāzijas projektu dienas: darba grupa “Kam tā miga tiks?”
27.05.2019 - 29.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Filma visai ģimenei “Lote un pazudušie pūķi”
31.05.2019. 19:00
Vijciema tautas nams
Vasaras ieskandināšanas koncerts
31.05.2019. 20:00
Kārķu Dabas koncertzāle
Bērnu svētki
01.06.2019. 11:00
Turnas tautas nams
Jāņa Cimzes 205.gadu jubileja, Latvijas-Igaunijas dziesmu diena
01.06.2019. 11:00
Valka
Orientēšanās viktorīna ģimenēm “Ziedu valsis”
01.06.2019. 11:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Bērnu priekšnesumi "Nošu karuselī"
01.06.2019. 12:00
Lugažu laukums, Valka
Piemiņas brīdis Valkas Cimzes kapos pie J. Cimzes atdusas vietas
01.06.2019. 14:15
Cimzes kapi
Koncerts Valkas-Lugažu Evanģēliski Luteriskajā baznīcā
01.06.2019. 14:45
Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā
Lielkoncerts “Kroņu pinējs”
01.06.2019. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Valgas-Valkas pilsētas svētki
05.06.2019 - 11.06.2019
Latviešu spēlfilma, komēdija “Blakus”
07.06.2019. 20:00
Vijciema tautas nams
Pilsētas svētku šlāgerballe
07.06.2019. 21:00
Lugažu laukumā, Valka
Livonijas gadatirgus Valgas pilsētas centrā
08.06.2019. 08:00
Valga