Bērnu un jauniešu centrs MICE

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

 

Semināra iela 27, Valka, LV – 4701;

T./fakss: 64724909;

T.: 64723036;

E-pasts: bjc[uz]valka[punkts]lv

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” kontaktinformācija
Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Direktore Kristīne Ganiņa 64723036, 26423172 kristine[punkts]ganina[uz]valka[punkts]lv; bjc[uz]valka[punkts]lv

Izglītības speciāliste

Tija Bērtiņa

64724909, 22011783

bjc[uz]valka[punkts]lv; tijonis[uz]inbox[punkts]lv

Lietvede - arhivāre

Līvija Feldmane

64724909

livija[punkts]feldmane[uz]valka[punkts]lv

 

 

Kultūrizglītības programmas - DEJAS

* Pirmskolas TDK “Saulstariņi” 4 - 7 gadi, vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Gita Plūmīte

* Pirmskolas TDK “Kamoliņš” 3 - 4 gadi, vadītāja Inga Eglīte, k/m - Tija Bērtiņa

* Pirmskolas TDK “Dzīpariņš” 5 – 6 gadi, vadītāja Inga Eglīte, k/m - Tija Bērtiņa

* Pirmskolas ritmika “Mazie ģimnāzisti” vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Gita Plūmīte

Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš” 1.- 3.kl., 4.- 7.kl., vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

Tautas deju kolektīvs “Vendīgs” 7.-12. kl., vadītāja - Vineta Skutāne, k/m - Tija Bērtiņa

Akrobātisko deju grupa / Karsējmeitenes/ 7-12 gadi un 14 -18 gadi

 

Kultūrizglītības programmas - MŪZIKA

Vokālais ansamblis 2. kl., vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Koris 2.–4. kl., vadītāja - Ināra Vītola, k/m - Tija Bērtiņa

Koris 5.-9. kl., vadītāja - Ināra Vītola, k/m - Tija Bērtiņa

Jauktais koris “Cimzes kods” 10.- 12. kl., vadītāja Inese Niklaviča, k/m Andris Niklavičs

Vokāli – instrumentālā ansambļu darbnīca 7.-12.kl., vadītāja Keitija Dzalba

 

Kultūrizglītības programmas – VIZUĀLĀ UN LIETIŠKĀ MĀKSLA

Jaunais amatnieks 4.- 5. kl., vadītājs - Andrejs Mārtiņš Rācenis

Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš, 1.–12. klase, vadītāja - Ārija Tomiņa

Dizaina darbnīca 5.- 9. kl., vadītāja Diāna Kuplā

Radošā darbnīca “Floristika, lelles, dāvanas" 1.-12. kl., vadītāja – Rudīte Gromule

Polimērmāla darbnīca 1.–12. kl., vadītāja - Rudīte Gromule

 

Kultūrizglītības programmas - TEĀTRIS

Teātra pulciņš 1. kl., vadītāja Gunta Aire

Teātra māksla 5.-9. kl., vadītāja Līga Šnuka

Teātra sports 1.-4. kl. vadītāja Līga Šnuka

 

Tehniskās jaunrades programmas

Elektronika - robotika 7.-12. kl., vadītājs - Valdis Jerums

 

Vides izglītības programmas

11.Valkas mazpulks 1.-9. kl., vadītāja - Viktorija Maļukova

 

Jauniešu iniciatīvas programmas

213. Valkas jaunsargu vienība 10. līdz 21. gadam (ieskaitot), instruktors Ingus Auziņš

Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “AWARD”, 14-24 gadi, vad.Tija Bērtiņa, Romina Meļņika

 

Sporta interešu izglītības programmas

Volejbola pulciņš 4.-7. klase, vadītājs Jānis Bomiņš

Volejbola pulciņš 8.-12. klase, vadītājs Jānis Bomiņš

Florbola pulciņš 1.-9. kl. treneris Ilvars Rullis

Ložu šaušanas pulciņš 3.-12. kl. Instruktors Dzintars Stočka

 

Citas programmas

Jaunais uzņēmējs 7.-12. kl., vadītāja - Guntra Gaidlazda

Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki 4. kl., vadītājas Vizma Pole, Gaļina Švabe, Ilze Kalniņa

* Cirka pulciņš 3-6 gadi, vadītāja Ludmila Nevetšerja

Cirka pulciņš 1.-4.kl., vadītāja Ludmila Nevetšerja

Mazo Lēdiju skola 1.-4.kl., vadītāja Džeina Orska

* Lasīšanas darbnīca 5-7 gadi, vadītāja Una Grāve

 

 

Interešu izglītības programmas Valkas novada skolās

 

Ērģemes pamatskola

Tautas deju kolektīva “Rikanda”, vadītāja Vineta Skutāne

Vokālais ansamblis 1.-4.kl., vadītāja Gita Plūmīte

Vokālais ansamblis 5.-9.kl., vadītāja Gita Plūmīte

Teātris 1.-9.kl., vadītāja Baiba Karpova

Dizaina darbnīca un floristika 1.-9. klase, vadītāja Gundega Jurševska

Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki 1.-9. klase, vadītāja Agija Reiniece

987. Ērģemes mazpulks, vadītāja Agija Reiniece

Datorika 6.kl., vadītājs Aivars Lasmanis

239. Kārķu mazpulks 1.-6.kl., vadītāja Ilze Pētersone (Kārķu skolā)

Turnas bērnu teātris, vadītāja Līga Krama (Turnas tautas namā)

 

Vijciema sākumskola

367. Vijciema mazpulks 1.-6.kl., vadītāja Anita Lotiņa

Tradicionālie rokdarbi, 10.-15. gads, vadītāja Anita Lotiņa

Skolas teātris 1.-6.kl., vadītāja Gita Dudele

Tautas deju kolektīvs, vadītājs Atis Zariņš

Pirmskolas ritmika, vadītājs Atis Zariņš

Sporta pulciņš 1.-6.kl., vadītāja Jana Matuka

 

 

Sīkākā informācija pie programmu vadītājiem vai Valkas novada BJC “Mice”,

Adrese – Semināra iela 27, Valka, LV-4701,tālr. -64723036, mob.t. – 26423172 vai rakstiet bjc@valka.lv

 

Lūgums sazināties ar programmu vadītājiem no plkst.10:00 līdz plkst.18:00 darba dienās.