Bērnu un jauniešu centrs MICE

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

Semināra iela 27, Valka, LV – 4701;

T./fakss: 64724909;

T.: 64723036;

E-pasts: bjc@valka.lv

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” kontaktinformācija
Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Direktore Kristīne Ganiņa 64723036 26423172 kristine.ganina@valka.lv; bjc@valka.lv

Izglītības speciāliste

Tija Bērtiņa 64723036 22011783

bjc@valka.lv; tija.bertinja@valka.lv tijonis@inbox.lv

Sekretāre Dace Kaņepe 64724909
dace.kanepe@valka.lv; bjc@valka.lv

Kārtības noteikumi interešu izglītības programmas izglītojamajiem 

Mice - iekšējās kārtības noteikumi