Bērnu un jauniešu centrs MICE

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

 

Semināra iela 27, Valka, LV – 4701, Valkas novads.

Tālrunis: +371 64724909; +371 64723036;

Mob.tālr. +371 26423172

E-pasts: bjc[uz]valka[punkts]lv

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” kontaktinformācija
Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Direktore Kristīne Ganiņa 64723036, 26423172 kristine[punkts]ganina[uz]valka[punkts]lv; bjc[uz]valka[punkts]lv

Izglītības speciāliste

Tija Bērtiņa

64724909, 22011783

bjc[uz]valka[punkts]lv; tijonis[uz]inbox[punkts]lv

Sekretāre - arhivāre

Dace Kaņepe 

64724909

 dace[punkts]kanepe[uz]valka[punkts]lv

 

 

Kultūrizglītības programmas - DEJAS

Pirmskolas TDK “Saulstariņi” 5 - 7 gadi, vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Gita Plūmīte
Darbojas - Valkas pirmsskolas izglītības iestādē, Puškina ielā 10, Valkā
Pirmskolas TDK “Kamoliņš” 3 - 4 gadi, vadītāja Inga Eglīte
Darbojas - Valkas pirmsskolas izglītības iestādē, Ausekļa ielā 44, Valkā
Pirmskolas TDK “Dzīpariņš” 5 – 6 gadi, vadītāja Inga Eglīte
Darbojas - Valkas pirmsskolas izglītības iestādē, Ausekļa ielā 44, Valkā
Pirmskolas TDK “Mazie ģimnāzisti” 5 - 7 gadi, vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Gita Plūmīte
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš” 1.- 2.klase, vadītāja Inga Aleksejeva, k/m Tija Bērtiņa
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš” 3.- 6.klase, vadītājs Rolands Rastaks, k/m Tija Bērtiņa
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Tautas deju kolektīvs “Vendīgs” 7.-12. klase, vadītāja -Vineta Skutāne, k/m Tija Bērtiņa
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Raiņa ielā 28A, Valkā
Tautas deju kolektīvs “Rikanda” 1.-4.klase, vadītāja Edīte Polakena
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā
Akrobātisko deju grupa / Karsējmeitenes / 7-12 gadi (jaunāka grupa) un 14 -18 gadi (vecākā grupa), vadītāja Alise Matuka
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Ritmika pirmsskolā, vadītāja Inguna Kalniņa
Darbojas - Valkas PII, pirmsskolas grupa Mierkalnā,Mierkalna tautas nams, Zvārtavas pagastā
Ritmika pirmsskolā, vadītājs Atis Zariņš
Darbojas – Valkas PII, pirmsskolas grupa Vijciemā,Druvas, Vijciema pagastā

 

Kultūrizglītības programmas - MŪZIKA

Jauktais koris “Cimzes kods” 9.- 12. klase, vadītāja Inese Niklaviča, k/m Andris Niklavičs
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Vokāli – instrumentālo ansambļu darbnīca 7.-12.klase, vadītāja Keitija Dzalba
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Vokālais ansamblis 1.-4.kl., vadītāja Gita Plūmīte
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā
Vokālais ansamblis 5.-9.kl., vadītāja Gita Plūmīte
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā

 

Kultūrizglītības programmas – VIZUĀLĀ UN LIETIŠKĀ MĀKSLA

Jaunais amatnieks 4.- 5. klase, vadītājs Andrejs Mārtiņš Rācenis
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš “Atspolītes”, 1.–12. klase, vadītāja Ārija-Dzintra Tomiņa
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Dizaina darbnīca “Krāsainās pērlītes” 5.- 9. klase, vadītāja Diāna Kuplā
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Radošā darbnīca “Floristika, lelles, dāvanas" 1.-12. klase, vadītāja Rudīte Gromule
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Polimērmāla darbnīca 1.–12. klase, vadītāja Rudīte Gromule
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā.
Radošie rīti pirmsskola – 9. klase, vadītāja Daiga Soloveiko-Lazdiņa
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Dizaina darbnīca un floristika 1.-9. klase, vadītāja Gundega Jurševska
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā

 

Kultūrizglītības programmas - TEĀTRIS

Teātra pulciņš 3. klase, vadītāja Gunta Aire
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Teātra mākslas un teātra sporta pulciņš ”Vienradži” 1.-9. klase, vadītāja Līga Šnuka
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Teātris 1.-9.klase, vadītāja Baiba Karpova
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā

 

Tehniskās jaunrades programmas

Elektronika - robotika 7.-12. klase, vadītājs Valdis Jerums
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Raiņa ielā 28A, Valkā
Datorika 6.klase, vadītājs Aivars Lasmanis
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā
Legorobotika "Mazie ģimnāzisti”, vadītāja Ance Else
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Legorobotika 1. klasei, vadītāja Zane Mīļā
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā
Legorobotika 5.klasei, vadītāja Anda Kušķe
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5, Valkā

 

Vides izglītības programmas

11.Valkas mazpulks 1.-9. klase, vadītāja Viktorija Maļukova
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
987. Ērģemes mazpulks, vadītāja Ilze Pētersone
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā
239. Kārķu mazpulks, vadītāja Ilze Pētersone
Darbojas - Kārķu skolā, Kārķos, Kārķu pagastā
367. Vijciema mazpulks, vadītāja Anita Lotiņa
Darbojas - Vijciema amatniecības centrā, “Druvas”, Vijciemā, Vijciema pagastā

 

Jauniešu iniciatīvas programmas

213. Valkas jaunsargu vienība 10. līdz 21. gadam (ieskaitot), instruktors Ingus Auziņš

Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “AWARD”, 14-24 gadi, vad.Tija Bērtiņa, Romina Meļņika

 

Sporta interešu izglītības programmas

Jaunais uzņēmējs 7.-12. klase, vadītāja Guntra Gaidlazda
Darbojas - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Raiņa ielā 28A, Valkā
213. Valkas jaunsargu vienība, vecumā no 10 līdz 21 gadiem (ieskaitot), instruktors Ingus Auziņš
Darbojas - Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona rotas atbalsta punktā, Rūjienas ielā 3B, Valkā
Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “AWARD”, vecumā no 14 līdz 24 gadiem, vadītāja Romina Meļņika
Darbojas - Valkas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, Semināra ielā 21, Valkā

 

Citas programmas

Cirka studija “Smaids” 3-6 gadi (jaunākā grupa), 1.-4.klase (vecākā grupa), vadītāja Ludmila Nevetšerja
Darbojas - BJC “Mice”, Semināra ielā 27, Valkā
Brīvā laika spēles pirmsskola – 9. klase, vadītājs Edgars Lazdiņš
Darbojas - Ērģemes pamatskolā, Ērģemē, Ērģemes pagastā

 

 

Sīkākā informācija pie programmu vadītājiem vai Valkas novada BJC “Mice”,

Adrese – Semināra iela 27, Valka, LV-4701,tālr. -64723036, mob.t. – 26423172 vai rakstiet bjc@valka.lv

 

Lūgums sazināties ar programmu vadītājiem no plkst.10:00 līdz plkst.18:00 darba dienās.