Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

Ausekļa iela 44, Valka, Valkas novads, LV – 4701

pirmsskola[uz]valka[punkts]lv

 
Amats Vārds Telefons E-pasts
Vadītāja Inta Kruška 27821999 inta[punkts]kruska[uz]valka[punkts]lv
Vietniece Gita Plūmīte    
Metodiķe Ina Libruka 64724164 ina[punkts]libruka[uz]valka[punkts]lv
Lietvede (Ausekļa 44) Zita Gaile 64724164  
Medicīnas māsa (Ausekļa 44)
Irīna Dūmiņa
64724164  irina[punkts]dumina[uz]valka[punkts]lv
Saimniecības pārzine (Ausekļa 44)
Raneta Bratka 64724164 raneta[punkts]bratka[uz]valka[punkts]lv
Medicīnas māsa (Puškina 10)      
Saimniecības pārzine (Puškina 10)
     
       
Dežurējošā administrācija (Ausekļa 44)
- 64724164, 26158212  

 

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde darbu uzsāka 2020.gada 3.augustā, kad tika apvienotas Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" un Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpuriņš".

Pirmsskolas izglītības iestādes  mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, darbojas patstāvīgi, mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Iestāde darbojas divās ēkās - 11 grupas Ausekļa ielā 44 (Pasaciņa) un 3 grupas Puškina ielā 10 (Pumpuriņš).

2020.gada 1.septembrī mācības uzsāka 273 bērni, no tiem 110 obligātajā pirmsskolas apmācībā. Ausekļa ielā 44 mācās 223 bērni, Puškina ielā 10 mācās 50 bērni.

Iestāde strādā piecas darbdienas nedēļā no plkst.7.00 līdz 19.00. 

Iestāde piedāvā 3 pirmsskolas izglītības programmas.

Atbalstu izglītojamajiem sniedz izglītības psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, mūzikas, ritmikas un sporta skolotājas, kā arī masieris, koriģējošās vingrošanas speciālists.

Grupu komplektēšana notiek ik gadu laikā no 1.maija līdz 25.jūnijam, piecgadīgo un sešgadīgo grupās līdz 31.augustam.
 

Darbs ar bērniem tiek organizēts apakšgrupās, rotaļnodarbībās un individuālajā darbā. Bērni var patstāvīgi un radoši darboties, var iegūt zināšanas un iemaņas skolas gaitām, var piedalīties dažādos interesantos pasākumos kopā ar pieaugušajiem, attīstīt prasmes un iemaņas, apmeklējot mūzikas, sporta, valodas, matemātikas un citas nodarbības, papildus attīstīstot sevi vieglatlētikas, džudo un tautisko deju pulciņos. 

Iestādes tradīcijas – Zinību diena, Tēvu diena, Olimpiskā diena, Miķeļi, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Teņa diena, Meteņi, Lieldienas, Vecvecāku pēcpusdiena, Mātes diena, izlaidums, Līgo. Iestāde piedalās sporta pasākumos, kā arī pasākumos kopā ar Valgas bērniem.

No 2016./2017. m.g. Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" ir iesaistījusies Ekoskolas programmā.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās no plkst. 7.30 līdz 12.00
  • Otrdienās no plkst. 15.00 līdz 18.30