Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola

 Semināra iela 25, Valka, LV-4701

Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Semināra iela 25,
Valka,
LV-4701, Latvija
Direktore

 Līga Veinberga

64707001; 29356739  muzikas[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Direktores vietniece mācību darbā

Lolita Medne

   
Dežurants -     64707002

 

 

 

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas skolotāji 2019./2020. mācību gadā:

 • Līga Veinbergadirektore, vijoļspēles skolotāja
 • Lolita Medne – direktora vietniece mācību darbā, mūzikas mācības, kokles klases skolotāja
 • Edīte Kulberga - vijoļspēles skolotāja
 • Nadežda Taņicina - klavierspēles skolotāja
 • Ineta Dubļāne - klavierspēles skolotāja
 • Inese Eihe - koncertmeistare
 • Indra Grietena - klavierspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Līga Kļava - klavierspēles skolotāja
 • Raimonds Reinholds - saksofona spēles skolotājs
 • Vivita Ose – flautas spēles skolotāja
 • Ene Jogi - flautas spēles skolotāja
 • Vigo Račevskis - sitaminstrumentu skolotājs
 • Inese Lečmane - kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Jeļena Šutoviene – kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Aira Burve - akordeona spēles skolotāja

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola dibināta 1946. gada 1. janvārī, un tās pastāvēšanas 70 gados skolu absolvējuši 852 audzēkņi. No 1981. gada skola nes dižā novadnieka, skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes vārdu.

 

2018./2019. mācību gadā skolā mācās 120 audzēkņi. 2018. gada maijā skolu absolvēja 2 vijolnieces, viena koklētāja un viens akordeonists. Skolā attīstīta kolektīvā muzicēšana - darbojas 2 vijoļu trio un vijolnieku ansamblis, flautu trio, koklētāju ansamblis, klavieru dueti un kora klases ansambļi.

 


 

Skola piedāvā deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēli, vijoles spēli, kokles spēli, akordeona spēli, flautas spēli, saksofona spēli, klarnetes spēli, sitaminstrumentu spēli un kora klasi.

 


 

Skolas pedagogi ar saviem audzēkņiem ir aktīvi kultūrvides veidotāji. Iepriekšējā mācību gadā bijuši 56 dažāda veida muzikālie pasākumi, kuros esam piedalījušies vai arī paši tos organizējuši.

 

 

Skolas koncertzālē regulāri notiek kā skolēnu, kā arī augstas klases mākslinieku koncerti, kurus labprāt apmeklē vietējā sabiedrība.