Mūzikas skola

 Semināra iela 25, Valka, LV-4701

Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Semināra iela 25,
Valka,
LV-4701, Latvija
Direktore

 Līga Veinberga

64707001; 29356739  muzikas.skola@valka.lv
Direktores vietniece mācību darbā

Lolita Medne

 64707004  
Sekretāre Valija Laviņa   64707003  valija.lavina@valka.lv
Dežurants -     64707002

 

 • Līga Veinbergadirektore, vijoļspēles skolotāja
 • Lolita Medne – direktora vietniece mācību darbā, mūzikas mācības,  kokles klases skolotāja
 • Liesma Freiberga - vijoļspēles skolotāja
 • Nadežda Taņicina -klavierspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Velta Ispravņikova - klavierspēles skolotāja
 • Ineta Dubļāne - klavierspēles skolotāja
 • Inese Eihe - koncertmeistare
 • Guntis Freibergs -  flautas spēles,  sitaminstrumentu spēles skolotājs
 • Edgars Roslovs - saksofona spēles skolotājs
 • Vivita Ose – flautas spēles skolotāja
 • Inese Lečmane - kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Jeļena Šutoviene – kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Ārija Tomina - akordeona spēles skolotāja

 

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola dibināta 1946. gada 1. janvārī, un tās pastāvēšanas 70 gados skolu absolvējuši 852 audzēkņi. No 1981. gada skola nes dižā novadnieka, skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes vārdu.

 

2016.gads ir skolas 70. jubilejas gads. 9. aprīlī svētki ieskandināti ar jubilejas Ieskaņu koncertu, turpinās 6. oktobrī ar Svētku koncertu un 8. oktobrī kulminācijā J.Cimzes Mūzikas skolas 70 gadu svinību Noslēguma koncerts/absolventu salidojums.

 

2016./2017. mācību gadā skolā mācās 121 skolēns, 12 no tiem apgūst interešu izglītības programmu. Skolā mācās audzēkņi ne tikai no pilsētas, bet arī apkārtējiem pagastiem.

 

Skola piedāvā deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēli, vijoles spēli, kokles spēli, akordeona spēli, flautas spēli, saksofona spēli, klarnetes spēli, sitaminstrumentu spēli un kora klasi.

 

Skolas pedagogi ar saviem audzēkņiem ir aktīvi kultūrvides veidotāji. Iepriekšējā mācību gadā bijuši 54 dažāda veida muzikālie pasākumi, kuros esam piedalījušies vai arī paši tos organizējuši.

 

Skolas koncertzālē regulāri notiek kā skolēnu, kā arī augstas klases mākslinieku koncerti, kurus labprāt apmeklē vietējā sabiedrība.

 

2014.-2015.gads Skolas pašvērtējuma ziņojums

2015.-2016.gads Skolas pašvērtējuma ziņojums 1.pielikums 2.pielikums

2016.-2017.gads Skolas pašvērtējuma ziņojums

Vidzemes mūzikas skolu skolotāju seminārs 26.04.2017 (sīkāka informācija)

 

Starptautiskais instrumentālo duetu festivāls 27.04.2017  (nolikums)

>