Budžets

1) Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets

1.1.) Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”

1.2.) Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”

1.3.) Saist.not. Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets””

1.4.) Saist.not. Nr.13 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”"

1.5.) Saist.not. Nr. 15 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”"

1.6.) Saist.not. Nr.18 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”"

1.7.) Saist.not. Nr.34 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”"

1.8.)Saist.not. Nr.36 Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”

1.9.) Saist.not. Nr.41 Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”

 

2) Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets

2.1.) Saist.not. Nr.12 „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”

2.2.) Saist.not. Nr.14 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”"

2.3.) Saist.not. Nr.16 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”"

2.4.) Saist.not. Nr.19 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”"

2.5.) Saist.not. Nr. 42 "Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”

 

3) Valkas novada pašvaldības 2019.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

1.) Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets

1.1) Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”

1.2) Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”

1.3) Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”

1.4) Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”

 

2.) Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets

2.1) Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”

2.2) Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets” 

2.3) Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”

 

3.) Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

3.1.) "Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””

3.2) “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””