Deputāti
 

VENTS ARMANDS KRAUKLIS

Priekšsēdētājs
E-pasts:vents.krauklis@valka.lv

Tel.nr. 64722234

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs;

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

VIESTURS ZARIŅŠ

Priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

E-pasts:viesturs.zarins@valka.lv

Tel.nr. 64722237

 

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

       
 

 

 

UNDA OZOLIŅA

Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos

E-pasts: unda@valka.lv

Tel.nr. 26420679

 

Finanšu komiteja;

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;

Attīstības lietu komiteja

 
 

MARUTA STABULNIECE

E-pasts:

maruta.stabulniece@valka.lv

Tel.nr. 26498580

 

Izglītības, kultūras

un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja

       
   

 

AGRIS SIMULIS

E-pasts: agris.simulis@valka.lv

Tel.nr. 64724055, 29434615

 

Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs;

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

 

   

ANDIS SULA

E-pasts: andis.sula@valka.lv

Tel.nr. 26563463

 

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

       
 

KRISTAPS SULA

E-pasts: kristaps.sula@valka.lv

Tel.nr. 26150088

 

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

   

SANDRA PILSKALNE

E-pasts: sandra.pilskalne@valka.lv

Tel.nr. 26391437

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

       
 

EVIJA SMANE

E-pasts: evija.smane@valka.lv

Tel.nr. 28321419

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

   

AIVARS SJADEME

E-pasts: aivars.sjademe@valka.lv

Tel.nr. 29660985

 

Saimniecisko lietu komiteja;

 

 

       
   

 

VALDIS ŠAICĀNS

E-pasts: valdis.saicans@valka.lv

Tel.nr. 29145365

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Finanšu komiteja

 

DACE BAŠĶE

E-pasts: dace.baske@valka.lv

Tel.nr. 28692945

 

Sociālo lietu komiteja;

 

       
 

ANDRIS DAINIS

E-pasts: andris.dainis@valka.lv

Tel.nr. 26455849

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 
 

AGRIS KRASTIŅŠ

E-pasts: agris.krastins@valka.lv

Tel.nr. 26343079

 

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

 

       
 

JĀNIS ANŽE

E-pasts: janis.anze@valka.lv

Tel.nr. 28638568

 

Saimniecisko lietu komiteja;