Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta 3.daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

 

Ar pieņemtajiem dokumentiem nodokļu maksātāji var iepazīties trīsdesmit dienas no to pieņemšanas dienas (Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā, 13.kabinetā).

 • 2021. gada 17. septembrī pieņemts Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Tamārai Rolmanei, dzimusi 13.06.1959.
 • 2021. gada 27. maijā pieņemts Lēmums-izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ingūnas Keišas, dzimusi 26.12.1967.
 • 2021. gada 21. aprīlī pieņemts Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Ingūnai Keišai, dzimusi 26.12.1967.
 • 2021. gada 16. aprīlī pieņemts Lēmums izpildrīkojums Nr.14-15/21/29 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Veronikas Baganas, dzimušas 07.06.1965.

 • 2021. gada 25. martā pieņemts Lēmums izpildrīkojums Nr.14-15/21/23 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Ilzes Renee Hanteres, dzimušas 18.11.1958.
 • 2021. gada 5. martā pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/21/36 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas uzsākšanu no Ilzes Renee Hanteres, dzīvojošas ASV.
 • 2021. gada 8. janvārī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/21/9 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no WAUMILD SIA (VRN 44103107964)

 • 2021. gada 6. janvārī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/21/7, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aleksanddra Gilts, dzimis 07.10.1961
 • 2021. gada 6. janvārī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/21/8, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Svetlanas Gilts, dzimusi 18.06.1987.
 • 2020. gada 15. decembrī pieņemts Lēmums-izpildrīkojums Nr.14-15/20/82 , par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Seiļa, dzim. 18.07.1945.
 • 2020. gada 26. novembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/367, par administratīvā akta piespiedu izpildi Svetlanai Gilts, dzim.18.06.1987.
 • 2020. gada 26. novembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/366, par administratīvā akta piespiedu izpildi Aleksandram Gilts, dzim.07.10.1961.
 • 2020. gada 24. novembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-159/20/76, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Guntara Grīnberga, dzim. 19.04.1970.
 • 2020. gada 19. novembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/291, par administratīvā akta piespiedu izpildi Ilgvaram Švecam, dzim. 22.06.1972.
 • 2020. gada 19. novembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/296, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jānim Seilim, dzim. 18.07.1945.
 • 2020. gada 26. oktobrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-159/20/68, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Raiko Helemeta, dzim. 06.11.1981.
 • 2020. gada 26. oktobrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-159/20/69, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Lauri Juhansona, dzim. 23.06.1986.
 • 2020. gada 30. septembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/217, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemetam, dzim. 06.11.1981.
 • 2020. gada 30. septembrī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/218, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson, dzim. 23.06.1986.
 • 2020. gada 28. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/27, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Ilonas Ceriņas, dzim. 20.02.1964..
 • 2020. gada 28. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/28, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no kooperatīvās sabiedrības CERĪBA, reģ. Nr. 40003128906.
 • 2020. gada 24. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/23, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Elmāram Ataram, dzim. 27.08.1962.

 • 2020. gada 24. septembrī pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/24, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Elitai Pupai, dzim. 26.01.1971.

 • 2020. gada 23. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/171, par administratīvā akta piespiedu izpildi no Jāņa Kalniņa, dzimis 13.02.1973.
 • 2020. gada 19. augustā pieņemts Lēmums-Izpildrīkojums Nr.14-15/20/19, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Guntara Grīnberga, dzimis 19.04.1970.

 • 2020. gada 19. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/65, par administratīvā akta piespiedu izpildi no kooperatīvās sabiedrības "CERĪBA", reģistrācijas Nr. 40003128906.

 • 2020. gada 19. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/71, par administratīvā akta piespiedu izpildino Guntara Grīnberga, dzimis 19.04.1970.

 • 2020. gada 18. augustā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/46, par administratīvā akta piespiedu izpildi Elmāram Ataram, dzim. 27.08.1962.
 • 2020. gada 3. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/23, par administratīvā akta piespiedu izpildi Lauri Juhanson, dzim. 23.06.1986.

 • 2020. gada 3. martā pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/24, par administratīvā akta piespiedu izpildi Raiko Helemets, dzim. 06.11.1981.

 • 2020. gada 2. martā pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/20/20, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jānim Kalniņam, dzim. 13.02.1973.

 • 2020. gada 25. februārī pieņemts lēmums - izpildrīkojums Nr.14-15/20/5, par administratīvā akta piespiedu izpildi Elitai Pupai, dzim. 26.01.1971.
 • 2020. gada 19. februārī pieņemts brīdinājums Nr.14-9/20/8, par administratīvā akta piespiedu izpildi Guntaram Grīnbergam, dzim. 19.04.1970.
 • 2019. gada 17. janvārī pieņemts Brīdinājums Nr.14-9/19/14, par administratīvā akta piespiedu izpildi, Jānim Seilim, dzim. 18.07.45.

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daira Zalužinska