22.03.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22

Valkas novada pašvaldība informē, ka šā gada 18.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Nr.9 un Nr.10, Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs). 

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 18.03.2022. sēdes  lēmumu Nr.17 (protokols Nr.7.,2.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs, telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001 018, telpas Nr.9, 12,6 m2 un Nr.10, 25,5m2 platībā.

 

Nosolītā nomas maksa mēnesī 0,79 EUR mēnesī, bez PVN.

 

Nomas līguma termiņš 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents: Inga Daniela

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.