06.07.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienībām un to daļām Valkā un Valkas pagastā

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūnijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ir attēlotas tabulā zemāk.

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

“Celtnieks 133”, Valka, 9401 008 0620

Nav notikusi

-

-

-

“Celtnieks 198”, Valka, 9401 008 0355

Ir notikusi

2

120.00

Oskars Klaips

“Alieši 70”, Valkas pagasts, 9488 005 0263

Ir notikusi

4

150.00

Elvis Ābele

“Celtnieks 153”, Valka, 9401 008 0640

Nav notikusi

-

-

-

“Mazkalnmelderi”, Valka, 9401 007 0056

Ir notikusi

1

28.00

Vija Batalauska

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.