09.08.2013
Kopīgais projekts tiks turpināts un attīstīts ar savu finansējumu

Ceturtdien, 8.augustā Valkas Mākslas skolā notika Valkas un Valgas īstenotā projekta „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”) vadības sanāksme. Projekts tuvojas noslēgumam, tāpēc būtisks ir jautājums – vai būs finansējums tam, lai igauņu bērni varētu šeit mācīties arī turpmāk.

 

Projekts tika novērtēts kā ļoti veiksmīgs, nepieciešams un pozitīvs. Tikšanās laikā tika panākta būtiska vienošanās, ka Valgas puse turpinās pilnībā finansēt mācību procesu, lai šeit, tāpat kā līdz šim, varētu mācīties igauņu bērni un strādātu skolotāji ar igauņu valodas zināšanām. „Dažkārt ir tā, ka beidzas kāds projekts, tad tam nav turpinājuma, jo nav finansējuma. Taču šis ir tas pozitīvais piemērs, kad projekts ir ļoti interesants abām pusēm, abas puses ir apmierinātas ar tā norisi un labi iesāktais tiks turpināts un attīstīts ar savu finansējumu,” komentē Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Valgas mērs Kalev Härk uz abu pilsētu sadarbību mākslas jomā liek ļoti lielas cerības. Viņš ir pārliecināts, ka tas ienesīs jaunas un radošas vēsmas arī igauņu pusē. Pēc Valgas pašvaldības vadītāja teiktā, daži tradicionālie pasākumi gadu gaitā jau kļuvuši tik līdzīgi, pietrūkst kādas jaunas un radošas idejas, lai pasākumus dažādotu, lai tie kļūtu interesantāki. Tāpat K.Härk cer uz daudz labām un radošām idejām nākotnē gan dizaina jomā un pilsētvidē, gan kopīgās prezentācijās un suvenīros.

Jaunums ir tas, ka arī Igaunijas pusē tiks veidota sagatavošanas klase, līdzīgi kā tas ir Latvijas pusē, kur pusi mācību maksas sedz vecāki, bet otru pusi – Valgas pilsētas valde. Tāpat tika norunāts, ka Valkas Mākslas skola aktīvāk iesaistīsies Valgas Mākslas mēneša pasākumos šī gada novembrī un dažādas aktivitātes notiks abās pilsētās. Lai ieinteresētu skolēnus no vispārizglītojošām skolām, 12.septembrī Valgas kultūras centrā būs atvērto durvju diena pirmklasniekiem, kur Valkas Mākslas skola prezentēs sevi kā mācību iestādi, kura piedāvā izglītības programmas arī igauņu valodā.

 

Jau ziņots, ka Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.augustam īsteno projektu „Art School „Walk””. Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā ir ieviestas mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāts jauns skolas organizācijas modelis un nodarbināti speciālisti ar igauņu valodas zināšanām. Skolas vajadzībām iegādātas mēbeles, metodoloģiskie materiāli, mākslas vēstures grāmatas (igauņu un latviešu valodās) un kokgriešanas instrumentu komplekts. Projektu īsteno Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. Kopējais projekta budžets ir 144 035 EUR, no kura Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 122 430 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums veido 15%, no kuriem 5% ir valsts budžeta dotācija.

Papildus informācija Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece, 64724078

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.