Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Valkas novada domē jāievēl 15 deputāti.

Vairāk informācijas - Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapa - www.cvk.lv

 

Valkas novada vēlēšanu komisija uzaicina pieteikt pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās. Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš no 2017.gada 1.marta līdz 7.aprīlim.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus ir:
- reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
- ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa);
- novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var būt ikviens vēlētājs
 -kurš prot latviešu valodu
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība
- kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai
- kurš nav deputāts
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija un iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv, sadaļā Pašvaldību vēlēšanas 2017.

 Pieteikumi jāiesniedz Valkas novada vēlēšanu komisijai.

Iesniegšanas vieta Valkā, Beverīnas ielā 3, Klientu apkalpošanas speciālistei novada domes darba laikā: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

23.02.2017.

*******************************************************************************************************

 Valkas novadā noteikti 7 vēlēšanu iecirkņi

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

884

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701

885

Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701

894

Ērģemes pamatskola

Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

898

Kārķu tautas nams

Kultūras  nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

906

Lugažu muiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

908

Vijciema tautas nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

909

Zvārtavas pagasta pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

Šogad visi iecirkņi vēlēšanu dienā atradīsies ēkas pirmajā stāvā, tāpēc ir mainīta iecirkņa atrašanās vieta Kārķos un Vijciemā.

Pēc 25.marta vēlētāji varēs mainīt sākotnēji piešķirto iecirkni.

15.02.2017.

*******************************************************************************************************

Pašvaldību vēlēšanās drīkstēs vēlēt tās pašvaldības domi, kur būs vēlētāja reģistrētā dzīvesvieta 5.martā vai kur pieder nekustamais īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru.
Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī.
Līdz 25.martam katrs vēlētājs pa pastu saņems paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.
Līdz 16.maijam sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt  
                  izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās pašvaldības teritorijā
          vai   tajā  pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Lai mainītu iecirkni, būs jāizmanto  PMLP e-pakalpojums vai jāiesniedz pieteikums jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

 

Valkas novadā jāievēl 15 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstus Valkas novadā var iesniegt:
       1) reģistrēta politiskā partija;
       2) reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
       3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

No 14.aprīļa kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas varēs izlasīt internetā Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
No 29.maija ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām  varēs iepazīties atvērtajos vēlēšanu iecirkņos .

 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam. No 4.maija aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā.

24.01.2017.

>