30.06.2014
Noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošana

2014.gada 30.jūnijā noslēdzās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes: ēkas energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas darbi (t.sk., fasādes un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, grīdu renovācija), apkures sistēmas renovācija un siltummezgla rekonstrukcija, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 57 172.15 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas 297 643,35 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 159 245,46 EUR.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 135 358,64 EUR.

Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 3.kārtas ietvaros.

Prieku par projekta īstenošanu neslēpj mūzikas skolas direktors Jānis Ludbergs: “Par projektu ir liels prieks un gandarījums. Jāsaka paldies arī domei, kas iedeva papildus līdzekļus arī remonta veikšanai, telpas būs ne tikai siltas, bet arī izremontētas un mājīgas. Jauno mācību gadu varēsim nu sagaidīt jaunā kvalitātē”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.