12.09.2019
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbu uzsākšana kavējas

Valkas novada dome ir veikusi iepirkumu būvdarbiem  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai, bet līgumu nevaram noslēgt. Gaidām, kad pienāks rinda Valsts kasē aizņēmuma saņemšanai (uz šo brīdi esam rindā ar 44 numuru).

 

Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja būvprojektu Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai un pašvaldība veica iepirkumu "Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana", bet piedāvājums ar zemāko cenu pārsniedz projektā plānotās izmaksas, tā kā, Ziemeļu torņa atjaunošana būs iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība varēs saņemt aizņēmumu visa nepieciešamā finansējuma apmērā.

 

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu plānots veikt ERAF līdzfinansēta projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.  

 

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta 2018.gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

 

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 585 009,81 EUR apmērā, no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 EUR. Valkas novada domes projekta budžets ir 117647,06 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 93900 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta.smane@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.