17.12.2013
Iegādāts aprīkojums R.Kļaviņas ģimenes ārsta praksei

Optimizējot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā, tiek realizēts projekts Nr.  3DP/3.1.5.1.1/11/APIA/CFLA/004 „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Ritmas Kļaviņas ģimenes ārsta praksē”, kura mērķis uzlabot aprīkojumu ārsta praksē, apgādājot to ar nepieciešamajām medicīniskajām iekārtām un datortehniku.

Projekta īstenošanas rezultātā gada nogalē ir pabeigta plānoto preču iegāde ārstnieciskā procesa nodrošināšanai.

Ģimenes ārsti, kas iesaistījušies ERAF darbības programmā, saņem atbalsta summu- ERAF līdzfinansējumu 85% apjomā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.