24.05.2022
Īstenots projekts LIFE LOCAL ADAPT

 

Valkas novada pašvaldība īstenojusi Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Projekta ietvaros Valkas novada pašvaldība no 30 valsts līmeņa klimata pārmaiņu riskiem kā nozīmīgi Valkas novadam tika identificēti riski ar visaugstāko iestāšanās un ietekmēšanas iespējamību: (1) Hronisko slimību (SAS, diabēts, u.c.) saasinājumi un nāves gadījumu pieaugums; (2) Paaugstinās saslimšanas un/vai endēmiskas kļūst infekciju slimības, ko izplata pārnēsātāji; (3) Vētru bojājumu pieaugums jumtu segumam; (4) Sadales tīklu bojājumi vēja brāzmu ietekmē; (5) Lietus gāžu plūdu radīto ceļu bojājumi. Pēc klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes ierobežošanas pasākumu izvērtēšanas, sastādīts rīcības plāns – Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija. Viena no projekta pēdējām aktivitātēm, kas tika īstenota ir atjaunotas Sēlijas ielas tilta slūžas.

 

Valkas novada pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Aleksejeva,

Valkas novada pašvaldības

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas

Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.