07.11.2018
Izgatavoti jauni tirdzniecības namiņi – kioski

Projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” ietvaros iegādāti 3 jauni tirgus namiņi – kioski. Namiņus izgatavoja vietējais uzņēmums SIA “MJ Eirobūve”.

 

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku kiosku izmantošanu, tie ir saliekami un pārvietojami, tādējādi, nodrošinot to izmantošanu atkarībā no nepieciešamības gan Valkas pilsētas tirgus laukumā, gan plānotajā Valgas-Valkas centrālajā laukumā, gan citās Valkas pilsētas teritorijās un ielās, gan arī Valkas novada pagastos. Vienu tirgus namiņu varēs izmantot vienlaicīgi vairāki tirgotāji, atkarībā no piedāvāto preču daudzveidības un apjoma. Vienota dizaina tirgus kioski nodrošinās Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamību un izcelšanos pārējo produktu vidū.

 

Projekts tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 15 192,24 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 14 334,00 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 70 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10 033,80 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 5 158,44 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.