30.11.2018
Izsludināts atklāts konkurss plānotajiem būvdarbiem Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai

 

 

Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja būvprojektu Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu "Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2019.gada 4.janvāris.

 

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu plānots veikt ERAF līdzfinansēta projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros.  Valkas novada domes precīzas kopējās projekta faktiskās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējums būs zināms, kad tiks izvērtēti iepirkumā saņemtie piedāvājumi un noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu, ERAF līdzfinansējums ir 93900 EUR, valsts budžeta finansējums 5294.11 EUR.

 

Vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” (Nr. 5.5.1.0/17/I004) īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, starp Siguldas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta šā gada 5.martā.  Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze ir Siguldas novada pašvaldības partneris projekta īstenošanā. Projekta ietvaros paredzēts ieguldījums deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, saglabājot un atjaunojot to vērtības, kā arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai un radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

 

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 585 009,81 eiro apmērā, no kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro.

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītāja

Mob. tālr.: 26463408

Tālr.: 64707478

e-pasts: gunta.smane@valka.lv

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.